marți, 23 iulie 2013

100 de întrebări și 100 de răspunsuri despre ecumenism/5

  Ce sunt tradiția reformată și tradiția luterană?


Sunt numite Biserici reformate Bisericile non luterane, protagoniste ale celui de-al doilea val al Reformei (reprezentanții lor au fost U. Zwingli și I. Calvin), care au fost recunoscute din punct de vedere juridic cu pacea de la Westfalia din anul 1648. În secolul al XVI-lea acest termen a avut un uz sporadic, în timp ce s-a afirmat stabil în secolul următor, mai ales pe continentul european; în lumea anglo-saxonă, Bisericile acestei tradiții au luat denumirea de Biserici prezbiteriene. În secolul al XVI-lea, vorbind de Biserica Reformată, s-a readus atenția asupra faptului că Biserica lui Isus Cristos, una și indivizibilă, necesita de o continuă reformă, concept care era exprimat prin motto-ul: ecclesia reformata et semper reformanda.
Prin expresia „reformată” se voia a se sublinia mai marea importanță atribuită organizării ecleziastice mai degrabă decât principiilor doctrinale ca atare[1]. Organizarea ecleziastică elaborată de către Calvin a devenit un model de Biserică independentă față de Stat și condusă de reguli proprii. Bisericile Reformate anunță nu numai îndreptățirea ce provine din credință, dar atribuie la fel de mare importanță sfințirii, care nu privește numai viața privată, dar și structurile sociale și politice.
Reintră, deci, în tradiția reformată acele Biserici care au aderat la reforma propusă de Ioan Calvin și de discipolii lui. Aceste Biserici formează Alianța reformată mondială (World Alliance of Reformed Churches, WARC). Existentă din anul 1875, este cea mai veche asociație confesională din lume. Bisericile Reformate sunt unite de o concepție specifică a Bisericii, tipică teologiei reformate, care este exprimată în preambulul statutului WARC:

Biserica se fondează numai și exclusiv în Isus Cristos, Domnul ei, unde Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup și de care dă mărturie Sf. Scriptură; Biserica aici pe pământ, chiar dacă este alcătuită din mulți membri, constituie în comunitatea Duhului Sfânt un singur trup, al cărei cap este unicul Domn Isus Cristos[2].

La ora actuală, Alianța reunește 107 Biserici, care îmbrățișează mai mult de 600 de milioane de credincioși. Dintre acestea, 31 se află în Africa, 14 în Asia, 6 în Caraibe, 27 în Europa, 13 în America Meridională, 2 în Orientul Apropiat, 2 în America de Sud și 12 în teritoriile Pacificului. Aceste Biserici poartă numele de Biserici reformare, evanghelice, protestante și prezbiteriene.
Tradiția luterană se recheamă la numele reformatorului Martin Luther. Ea cuprinde Bisericile care recunosc varietatea structurilor ecleziale și ale formelor de cult, dar atribuie o mare importanță expresiei de credință comune. Servesc acestui scop operele confesionale ale lui Martin Luther și ale colaboratorilor acestuia, printre care merită amintit Filip Melanton care, împreună cu cele trei profesiuni de credință: Crezurile apostolice, niceno-constantinopolitan și atanazian, au intrat să facă parte în anul 1580 din Cartea Concordiei. Element comun pentru Bisericile tradiției luterane (vom scrie mai multe despre acest aspect în capitolul dedicat Bisericii evanghelice luterane) este convingerea că Dumnezeu operează mântuirea omului nu în baza faptelor sale, ci în baza meritelor lui Isus Cristos. Acest lucru are loc cu ajutorul harului (sola gratia) prin credință (sola fides). Sf. Scriptură este unica normă cu autoritate în viața Bisericii. Asemenea Bisericilor tradiției reformate, și tradiția luterană recunoaște numai două sacramente: botezul și cina Domnului. În fiecare cină, după teologii luterani, sunt prezente trupul și sângele lui Isus Cristos cel înviat. Dăruindu-se pe sine pentru noi, Cristos ne face părtași ai reconcilierii – împlinită pe cruce – dintre Dumnezeu și oameni, dăruindu-ne, în același timp iertarea păcatelor, viața și mântuirea.
Bisericile tradiției luterane aparțin de Federația luterană mondială, pe care o vom trata la întrebarea nr. 51.  [1] Cf. K. KARSKI, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich [Simbolica. Compendio sulle Chiese e le comunità cristiane], Warszawa 1994, p. 145.
[2] Idem, p. 161.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial