marți, 23 iulie 2013

100 de întrebări și 100 de răspunsuri despre ecumenism/8

1 Bisericile creștine s-au apropiat toate cu aceeași intenție la dialogul ecumenic?


În mod fundamental, toate Bisericile, chiar dacă în timpuri diferite și în măsură diferită, au aderat la dialogul ecumenic. Unele din ele au dat naștere acesttei mișcări, altele în schimb au intrat mai târziu, după ce au depășit dificultăți de natură teologică, istorică și chiar emoțională, care le ținuseră  până în acel moment departe de a întreprinde acest pas. Și chiar dacă implicarea lor în mișcarea ecumenică a fost întârziată în timp, totuși, ele au întreprins dialogul în mod conștient și cu profunda convingere că el este semnul timpurilor și că, deci, a lua parte la acest dialog face parte din voința Celui Preaînalt.
Momentul inserării în dialogul ecumenic este fără îndoială important, dar nu mai puțin important este duhul cu care fiecare se apropie de el. Acesta face ca, în ciuda numeroaselor dificultăți, dialogul de iubire să nu se oprească și ca fidelitatea față de porunca divină a unității să rămână totdeauna vie. Atunci când unele Biserici acuză o anumită oboseală în dialog, altele, care au intrat puțin mai târziu, exprimă, contrar, o mare voință de a depăși dificultățile și se inserează în drumul spre unitate. Acestea din urmă, de aceea, sprijină Bisericile slăbite pe calea dialogului, permițându-le să depășească momentele dificile, descurajarea și să învingă tentațiile.

Ecumenismul seamănă cu o familie în care trăiesc împreună mai multe generații: bunicii, fii lor și nepoții. O familie de acest fel se îmbogățește de una singură, pentru că înțelepciunea bunicilor merge mână în mână cu experiența fiilor și cu tinerețea nepoților. La fel se întâmplă cu dialogul ecumenic dus înainte de diferitele Biserici creștine, în care este loc pentru tradiție, înțelepciune, emoții, rațiune, prudență și așteptări. În acest fel, chiar dacă nu toate Bisericile s-au apropiat în același timp de dialogul ecumenic, toate folosesc în aceeași măsură cauzei unității în inimi și în rugăciunile credincioșilor lor.     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial