sâmbătă, 15 septembrie 2012

Calitatea falsurilor


Picasso, renumitul reprezentant al picturii moderne, a fost întrebat odată care ar fi, după părerea lui, cel mai mare talent printre pictori. Maestrul, surâzând, răspunde: „Peter Paul Rubens, căci a pictat în viaţa lui circa 600 de tablouri, dintre care s-au mai păstrat până astăzi 2.700 de bucăţi".

O jumătate de pod - o absurditate


O jumătate de pod? Da, aşa ceva există. Unde? La Avignon, în sudul Franţei. El trece peste... nu, el tocmai că nu trece. Ar fi trebuit să treacă peste Rhon. Pe malul sting însă, în evul mediu era regatul Sfîntului Imperiu Roman al naţiunii germane, iar pe malul drept al Rhonului se afla regatul francez. Şi fiindcă cele două regate nu s-au unit, podul a rămas neterminat.
Astăzi, jumătatea de pod de la Avignon face parte din monumentele vrednice de văzut ale acestui oraş bogat în construcţii romane vechi. Nenumărate ilustrate cu fotografia podului care se sfîrşeşte în mijlocul Rhonului sunt trimise în toată lumea.
Însă un pod pe jumătate este o întreagă nebunie. El nu duce la ţintă, la ţărmul celălalt. Iar oamenii pe jumătate nehotărîţi sunt creştini întregi? Cîtă nesiguranţă găsim în jurul nostru! Ai dori să aparţii jumătate lui Dumnezeu şi jumătate păcatului? Aşa era şi cu poporul Israel odinioară, pe timpul profetului Ilie. O parte slujea singurului Dumnezeu adevărat, şi o parte zeului soarelui, Baal, din mediul lor păgîn. Atunci Ilie îi puse în faţa alegerii. Chemă tot poporul să se adune pe muntele Carmel şi le adresă întrebarea: „Pînă cînd vreţi să şchiopătaţi de amîndouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal" (1 Regi 18:21).
Şi astăzi, la foarte mulţi as dori să le pun aceeaşi întrebare. Cine se împarte în două, între a fi un urmaş al lui Cristos Isus şi al mersului lumii acesteia, acela este incapabil să trăiască. El va fi sfîşiat. Ernst Moritz Arndt, marele poet german, spune: „Libertatea şi împărăţia cerului n-o cîştiga cei cu inima împărţită!" Acesta este un cuvînt adevărat. De aceea sfîrşeşte-o cu indiferenţa! Indivizii indiferenţi nu sunt persoane întregi, ci nişte laşi. (citeşte Apoc. 3:15-16). Isus Cristos doreşte să te predai cu toată fiinţa ta! „Nimeni nu poate sluji la doi stăpîni", spune Cuvîntul lui Dumnezeu (Ev. Matei 6:24). Nu te opri în prag, nu dori să fii pe jumătate înăuntru şi pe jumătate afară! Jumătate pentru Dumnezeu şi jumătate pentru lume înseamnă să fii în întregime în slujba diavolului. De aceea, ori aici, ori dincolo! Pentru a fi un urmaş al lui Cristos este nevoie de tărie şi hotărîre, curaj şi sacrificiu. Pentru aceasta ia o hotărîre serioasă şi urmează-L din toată inima!