luni, 16 februarie 2015

Sfânta Biserică a păcătoșilor...

Un mineralog privea cu mare atenție
coloanele Louvru-lui din Paris; folosindu-se de o lentilă care mărește privea defectele fiecărei pietre și conchidea: nu sunt chiar atât de frumoase aceste pietre!
Auzindu-l, un arhitect îi spuse că marile coloane trebuie privite în totalitatea lor, pentru că nu este vorba de o miniatură, ci de un monument. Arhitectura, și nu mineralogia poate să descopere frumusețea coloanelor.

Tot la fel este și cu Biserica:  nu trebuie să ne oprim la defectele fiecărei pietre în parte, adică a credincioșior din care este ea alcătuită, dar trebuie considerată în întregimea ei, în istoria glorioasă a papilor ei, în marile instrumente de sfințire, în splendidele serii ale sfinților ei, în admirabilele realizări în orice câmp al activității umane și caritative.