vineri, 3 octombrie 2014

Reflecția la celebrarea Nașterii la cer a Sfântului nostru Părinte Francisc

Celebrăm la acest ceas de seară nașterea la cer, sau Crăciunul
Sfântului nostru Părinte Francisc și, având înaintea ochilor această motivație, vă invit, împreună cu fratele Elia să-l „binecuvântăm pe Domnul și să-i mulțumim pentru că ne-a arătat milostivirea Sa; să păstrăm vie amintirea Fratelui și Părintelui nostru Francisc, pentru slava aceluia care a voit să-l înalțe înaintea oamenilor și a îngerilor”.
Aș vrea, în câteva cuvinte, să subliniez un aspect, cred fundamental, al mesajului Sf. Francisc pentru noi, fii săi din mileniul al III-lea și anume dimensiunea profetică a vieții, slujirii și morții Sf. Francisc. Cu adevărat, din momentul convertirii lui și până la moarte, ba chiar și după moarte și încă până astăzi, Sf. Francisc nu a încetat să fie omul mereu proaspăt, viu și plin de viață, propunând cuvântul evangheliei ca un izvor din care țâșnește mereu apa vie a lui Dumnezeu. Francisc este profet mereu actual pentru că trascende timpurile și locurile, mulți tineri, credincioși și oameni de alte religii fiind atrași continuu de persoana lui. Francisc este un profet mereu actual pentru că alege și trăiește evanghelia în totalitate, fără reduceri sau preferințe pentru un aspect sau altul, invitându-i și pe frați să trăiască aceeași evanghelie. Francisc este profet pentru că a știut să întrupeze evanghelia în timpul și trupul său, așa cum și noi trebuie să repetăm tot timpul aceeași operație, evitând astfel riscul de a le oferi oamenilor o mărturie stătută sau chiar mucegăită. Francisc este profet pentru că nu are preferințe de persoane, astfel că în fraternitatea trăită și propusă de el au loc atât bogații cât și săracii, înțelepții și oamenii mai simpli. Unica condiție pusă tuturor este cea de a privi spre Cristos cel Răstignit și de a urma calea Crucii, „un jug greu, dar lesne de purtat”. Spune fratele Elia în lectura citită puțin mai înainte: „prezența fratelui și Părintelui nostru Francisc, era adevărată lumină nu numai pentru noi, apropiații săi prin viață și credință, dar și pentru ceilalți: lumină emanată din lumina supremă pentru a împrăștia întunericul și a îndruma pe drumul păcii și al mântuirii veșnice pe aceia care merg în umbra morții”.
Francisc, de ce toată lumea te urmează, și fiecare persoană pare că dorește să te vadă, să te audă și să asculte de tine? Francisc, de ce? Cu siguranță, întrebarea fratelui Masseu ar primi astăzi răspunsurile cele mai diferite. De ce Francisc fascinează, atrage și nu ne lasă să dormim în pace? Pentru că trimite direct la Vestea cea Bună, trimite la întâlnirea directă cu Isus Cristos, și ne invită pe fiecare dintre noi să facem la fel: „Acum îți revine ție, revine inimii tale să dai trup evangheliei astăzi, cu îndrăzneală și fără a ezita. Tu te afli în brațele lui Dumnezeu; ești tu brațul și sânul Mântuitorului. Nu-ție fie frică!
Francisc este profet pentru că descoperă și exprimă toate posibilitățile existente în noi, dar pe care deseori noi nu reușim să le eliberăm din cauza egoismului care ne sufocă și ne produce anxietate. Ne revine nouă datoria să nu sucombăm pasiv în fața impunerilor infinitelor forme idolatrice și egocentrice ce ne sunt puse în spate, dar să primim cu inimă liberă și nouă proiectul originar al lui Dumnezeu.
De fapt, fiecăruia dintre noi ne este adresată marea invitație a Sărăcuțului pronunțată în momentul morții: Eu mi-am făcut partea; Cristos să vă învețe partea voastră (2Cel 214).
Francisc este profet pentru că ne-a lăsat un conținut evanghelic „nud”, așa cum era el în piața din Assisi, și astfel ne-a transmis un mesaj clar de întrupat și de mărturisit.
De ce la tine Francisc? Atunci când Sărăcuțul trecea pe drumuri toți oamenii alergau după el, pentru că simțeau că acolo se afla mult mai mult decât prezența lui fizică. Nouă, frați și surori, ne revine datoria de a-l trăi pe Cristos, de a vesti evanghelia cea vie, nouă ne revine sarcina de a reda totdeauna prospețime nouă, concretețe și actualitate acestui mesaj, și nu trebuie să dezamăgim așteptările lumii în care trăim. Să mergem, dragi frați și surori pe drumurile acestei lumi ca niște profeți plini de curaj, fără să ne fie frică de noutatea evangheliei, însuflețiți de Duhul Sfânt și de spiritul Sfântului nostru Părinte Francisc. Pace și Bine!

Autor: Pr. Pătrașcu Damian

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial