marți, 9 iulie 2013

100 de întrebări și 100 de răspunsuri despre ecumenism/1

1) De ce se vorbește de o Biserică și în același timp de mai multe Biserici? Diviziunile care s-au
verificat în decursul istoriei au lovit în unitatea Bisericii? Cum să împăcăm credința în unica Biserică cu diviziunile efective dintre creștini?

Teologia învață că unitatea Bisericii posedă o dublă dimensiune, universală și particulară. Această distincție îi permite să vorbească despre Biserica lui Isus Cristos, care este una și unică, atât la singular cât și la plural. Acest lucru vrea să spună că Biserica este prezentă și operează pe pământ nu altfel decât prin multe Biserici. Fiecare din acestea se numesc Biserică și sunt astfel, pentru că în fiecare din ele este prezentă înseși realitatea Bisericii lui Isus Cristos.
În consecință, aceasta face astfel ca Bisericile particulare (catolică, ortodoxă, luterană, anglicană, etc.)nu există una lângă cealaltă și separate una de cealaltă, dar compun înseși realitatea Bisericii lui Isus Cristos. Nu toate Bisericile și comunitățile ecleziale creează unica Biserică a lui Cristos dar, contrar, unica Biserică a lui Cristos este prezentă, în grad diferit, în aceste Biserici.

Acest lucru vrea să spună că diviziunile care s-au verificat în decursul veacurilor au lovit unitatea Bisericii numai în determinate Biserici particulare, comunități ecleziale și în unii creștini luați în parte. Nu au divizat, în schimb, Biserica, nu au lipsit-o de unitatea care i-a fost dăruită de Cristos. Angajarea ecumenismului are, de aceea, sarcina de a reface unitatea vizibilă, pentru că unitatea invizibilă durează neîntrerupt în Isus Cristos.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial