miercuri, 30 iulie 2014

Pildă rea

Un enoriaş veni la preot să i se plângă de fiul său şi-i zise:
- Părinte, copilul meu nu ascultă de mine. Şi doar sunt tatăl lui.
Preotul îl întrebă:
- Crezi că trebuie să asculte copilul de tatăl său?
Enoriaşul răspunse:
- Fireşte, aşa se cuvine.
Atunci preotul, ştiindu-l pe enoriaş cam nedus la Biserică îi zise:
- Dar dumneata asculţi de tatăl dumitale?
- Tata a murit părinte, zise el.
- Nu de tatăl acela îţi vorbesc eu, ci de Tatăl nostru Cel din Ceruri, Tatăl tuturor…!
Enoriaşul nu mai putu zice nimic, iar preotul îl mustră cu blândeţe zicându-i:
- Atunci cum vrei să te asculte copilul, când pilda cea rea i-o dai însuţi dumneata?!
Creştinul nostru îşi recunoscu greşeala şi făgădui grabnică îndreptare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial