duminică, 11 august 2013

Credinciosul meditează despre ceea ce percepe ca tăcere a lui Dumnezeu

Zdruncinat de furtună


de Gianfranco Ravasi

Medicul Rieus în romanul Ciuma (1947) de Albert Camus, când strânge în braţe pruncul lovit de boală, nu reuşeşte să se stăpânească: "Voi refuza până la sfârşit să iubesc această creaţie în care copiii sunt torturaţi". În acea absenţă indiferentă a Creatorului în faţa durerii nevinovate mulţi au văzut o dovadă clară a inexistenţei lui Dumnezeu.

Acesta este unul dintre capitolele cele mai vaste ale însăşi istoriei culturii pentru că durerea, răul, tragedia naturală sunt terenul privilegiat pe care se celebrează apostaziile sau mărturisirile explicite de ateism şi unde credinţa este situată într-un cuptor aprins de încercare. În opera sa Răzvrătirea, scriitorul evreu austriac Joseph Roth (autorul mai cunoscutei Legenda sfântului băutor, transformată în 1988 de Olmi într-un film intens şi delicat) dă glas acestui protest care devine revoltă: "Va trebui să fac mai rău decât să te reneg: va trebui să te înjur! Milioane de fiinţe ca mine aduci pe lume, Dumnezeule, în neruşinarea ta foarte rodnică, şi ele cresc credule şi laşe, destinate să fie zdrobite şi să moară... Harul tău nu-l vreau! Trimite-mă la iad".

În realitate, tema absenţei lui Dumnezeu sau a tăcerii sale sau a aparentei sale indiferenţe şi a respectivului întuneric în care şi credinciosul este încurcat, constituie un imens câmp în care credincioşi şi necredincioşi se intersectează. Un poet religios ca părintele Turoldo dădea glas descurajării credinciosului: "A aştepta un semn / cel puţin un semn în / lungi nopţi dezolate... / A preface îmbrăţişarea / şi a nu te avea: / a te chema, şi tu ştii / cu ce durere / dar Tu / un răspuns, niciodată". Ei bine, mai mult decât a primi urletul neîncetat, care adesea devine blestem, al celui care pierde credinţa sau se întăreşte în negarea lui Dumnezeu în timpul încercării, am vrea acum să adunăm mai degrabă experienţa celui care crede, zdruncinat de furtună. Vor fi puţine glasuri emblematice care se îngrămădesc în jurul unei teme care s-a dezvoltat încă de la originile civilizaţiei (teodiceea este esenţialmente leagănul în care se naşte teologia, în efortul de a "justifica" şi "a-l salva pe Dumnezeu" de o acuză aşa de infamantă).

Biblia însăşi nu ezită să pună în scenă această experienţă dramatică, începând de la cele trei zile de urcare a lui Abraham pe vârful muntelui Moria, începute cu glasul întunecat al unui Dumnezeu care se contrazicea pe sine însuşi, impunând eliminarea fiului promis şi dăruit de el (Gen 22). Apoi este Dumnezeu care-l înfruntă pe Moise în deşert "încercând să-l omoare" (Ex 4,4), care se năpusteşte fără milă asupra credinciosului Tobia, umilit şi de soţia Ana: "Unde sunt faptele tale de milostenie şi faptele tale de dreptate? Iată, se ştie ce ţi-au adus!" (Tob 2,14).

Însă mărturia cea mai grea, atroce şi universală este cea a lui Iob care a generat un imens paratext literar şi artistic de-a lungul secolelor, devenind simbolul unei credinţe sfâşiate care trece razant pe lângă blestem împotriva unui Dumnezeu monstru (Iob 16,7-17) mereu taciturn, susţinut în zadar de apărătorii săi din oficiu, prietenii teologi care reafirmă reţetele lor ideologice apologetice bazate pe modulul simplist al retribuirii: suferi pentru că ai păcătuit, delictul se numeşte pedeapsă; pentru acest motiv totul este logic şi paşnic şi credinţa nu este nici rănită, nici înfrântă.

Şi Baudelaire în Florile răului recurgea la această soluţie consolatoare pe care Iob o respinge pentru că nu poate să mintă mărturisind păcate pe care nu le are: "Binecuvântat să fii, Dumnezeul meu, care dăruieşte suferinţa / ca un remediu divin la necurăţiile noastre / şi ca esenţa cea mai bună şi cea mai pură / care îi pregăteşte pe cei puternici la sfintele voluptăţi".

Isus însuşi va reacţiona împotriva unei asemenea tehnici morale destinate să golească misterul răului când, în faţa orbului din naştere, va nega clar geneza acelei suferinţe într-un păcat (In 9,3). Plânsul se întinde şi în acel "De ce?" sau în acel "Până când, Doamne?" al rugătorilor din Psaltire, descumpăniţi în faţa enigmei durerii care se cuibăreşte în ei. Întrebarea ironică a celor care nu cred, "Unde este Dumnezeul tău?" se reverberează în cel care crede făcându-l să lunece spre teritoriul negării. Deci trebuie să recunoaştem că - aşa cum se întâmplă în cartea lui Iob - problema de pe tapet nu este atât antropologică (explicarea acelei suferinţe şi depăşirea ei) ci teologică, este o întrebare despre Dumnezeu şi despre care Dumnezeu.

Nu putem în acest itinerar foarte schematic să indicăm soluţia oferită lui Iob: însă este evident că lui nu-i este dat un răspuns definitiv şi exhaustiv (Dumnezeu îi răspunde cu un adevărat ciorchine de întrebări în cap. 38-39), cât mai degrabă este dăruită o prezenţă decisivă. Dumnezeu se arată, îi vorbeşte, îl întâlneşte. Şi pentru că însuşi Dumnezeu e cel care în Fiul vrea să intre în acea istorie întunecată. Este strigătul "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?", dar şi acel urlet puternic înainte de a muri pe care Isus îl înalţă în sus fără a obţine răspuns (Mc 15,34.37).

Tot părintele Turoldo în Cântări din urmă ilustrează acea kenosis, cum ar spune sfântul Paul, "golirea" pe care Cristos o simte pe cruce, ajungând astfel la punctul extrem al Întrupării, adică al solidarităţii depline cu omenirea: "Nu, a crede în Paşte nu este credinţă corectă: / prea frumos eşti la Paşte! / Credinţă adevărată este în vinerea sfântă / când Tu nu erai acolo sus! / Când nu un ecou răspunde / la strigătul său înalt / şi cu greu Nimicul dă formă / absenţei tale".

Aşadar, "credinţa adevărată" se măsoară în vinerea sfântă, în regiunea întunecată a suferinţei şi a absenţei lui Dumnezeu, cum de altfel aminteşte într-un film emoţionant din 1962 acel regizor ateu-teolog care a fost Ingmar Bergman: Lumini de iarnă este tocmai criza unui păstor distrus de moartea soţiei şi care este invitat de sacristanul său să se recunoască în Cristos răstignit. Această trimitere conţine în sine un răspuns pentru că, şi atunci când Isus este învăluit de tăcerea divină şi se prăbuşeşte în moarte şi în mormânt, nu încetează să fie Fiul lui Dumnezeu, deci fecundează mortalitatea noastră, iradiază în ea forţa năvalnică a divinităţii, depune în caducitatea noastră sămânţa vieţii, a veşniciei, a gloriei Paştelui.

Şi "ateul satului" în vestita Antologia din Spoon River (1915) de Edgar Lee Masters, după ce a citit Evanghelia "într-o lungă boală în timp ce tuşeam de moarte", recunoaşte că a văzut ca "o făclie de speranţă şi de intuiţie şi de dorinţă pe care Umbra, conducându-mă rapidă printre cavernele întunericului, n-a putut s-o stingă". Şi această ţintă este nemurirea văzută, însă, nu "ca un dar, ci ca o împlinire".

Timpul întunericului striază viaţa tuturor, credincioşi, agnostici şi indiferenţi. Noi care intrăm de mult timp în orizontul credinţei, cu diferitele etape deja publicate ale unui jurnal de călătorie în cultura contemporană care se confruntă cu credinţa, avem despre această temă la dispoziţie o documentaţie imensă de mărturii. De aceea, alegem numai câteva glasuri, aproape la întâmplare. Iată una care cuprinde moştenirea unor mari mistici ca Tereza de Avila şi Ioan al Crucii (imaginea sa este aceea a "nopţii întunecate").

Este poeta franceză Marie Noël, moartă în 1967, care în jurnalul său nota: "Există zile în care Dumnezeu este totul pentru mine şi există zile în care este nimic, ca şi cum eu în acele zile n-aş fi decât o creatură animală sau vegetală, o bestie care tremură, sau care cântă, o plantă care nu are nevoie de altceva decât de aer, de apă şi de soare. Există zile în care eu nu am suflet". Aceasta este o experienţă personală, intimă. Alteori, viaţa este corală şi asumă contururile unei abandonări totale a omenirii din partea lui Dumnezeu.

Într-o carte a sa, Elie Wiesel, scriitor şi martor evreu al ruşinii Shoah, reevocă episodul unui băieţel care, şi în lagărul nazist, păstra seninătatea sa şi bucuria de a trăi: în timpul unui act de reprimare este ales pentru a fi spânzurat cu alţi doi adulţi. Când colegii săi, întorcându-se de la muncile forţate, văd acel lemn care voia să fie o ameninţare, îşi dau seama că băiatul încă nu este mort văzând mişcările limbii care iese de pe buzele sale. Un evreu prezent se întreabă: "Dar Dumnezeu unde este?" şi un altul îi răspunde: "Este acolo pe acel stâlp, în acel băieţel!". Acesta este şi inima mesajului care emană din Cristos răstignit.

Scriitorul creştin japonez Shusaku Endo, mort în 1996, într-o operă a sa introducea acest dialog dintre Dumnezeu şi un suferind: "Doamne, eu mă răzvrăteam datorită tăcerii tale!" - "Eu nu stăteam în tăcere. Sufeream alături de tine". În lagărul din Flossenbürg, Dietrich Bonhoeffer, la 16 iulie 1944, la puţine luni de la spânzurarea sa la ordinul lui Hitler, scria în Rezistenţă şi capitulare: "Dumnezeu este neputincios şi slab în lume, şi astfel şi numai astfel rămâne cu noi şi ne ajută... Nu ne ajută în virtutea atotputerniciei sale, ci în virtutea suferinţei sale".

Într-un depozit din Köln au rămas ascunşi mai mulţi ani în timpul ultimului război câţiva evrei. Când s-a intrat în acel spaţiu, sediu al unor suferinţe uriaşe, s-a găsit pe un perete această scriere: "Cred în soare, chiar şi atunci când nu străluceşte; cred în iubire, chiar şi atunci când n-o simt; cred în Dumnezeu, chiar şi atunci când tace". Aceasta ar putea să fie cea mai înaltă mărturie a credinţei în timpul întunericului. Ea se asociază cu glasul lui Iob care ajunge până la punctul să afirme că este gata să continue să creadă în Dumnezeu, chiar şi atunci când l-ar ucide. Este o mărturie, aceasta a evreilor din Köln, care şterge freamătul protestului şi al descumpănirii, dacă este adevărat că şi Cristos îi cere Tatălui să nu-l constrângă să bea potirul înveninat al morţii. Dar este un glas care descoperă sufletul profund al credinţei: credinciosul este sigur că nu rămâne singur în noapte; la sfârşit ţinta nu va fi într-un întuneric infinit, ci în lumina zorilor.

Aproape în apendice am vrea să evocăm o mărturisire deosebită. Este a unuia dintre cei mai mari scriitori suedezi din secolul al XX-lea, Stig Dagerman, care la numai treizeci şi unu de ani, în 1954, şi-a luat viaţa. În romanele sale apărea adesea deşertul conştiinţelor sau insula singurătăţii torturante. În scrierea Nevoia noastră de consolare se citeşte: "Îmi lipseşte credinţa, deci nu voi putea fi niciodată un om fericit, pentru că unui om fericit nu-i va putea fi teamă că viaţa sa este numai un drum negândit spre o moarte sigură. Nu am moştenit nici un Dumnezeu, nici un punct sigur pe pământ de unde să pot atrage atenţia unui Dumnezeu. Nu am moştenit nici furia bine ascunsă a scepticului, gustul deşertului raţionalistului sau nevinovăţia arzătoare a ateului. Aşadar, nu îndrăznesc să arunc pietre asupra femeii care crede în lucruri de care eu mă îndoiesc şi asupra bărbatului care venerează îndoiala sa ca şi cum n-ar fi şi ea înconjurată de întuneric. Acele pietre m-ar lovi şi pe mine".

(După L'Osservatore romano, sâmbătă 10 august 2013)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu
Sursa: www.ercis.ro 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial