marți, 7 august 2012

Detaliul contează

Un paroh pregătea cu mare grijă procesiunile care se făceau în parohie, în special pe cea a sărbătorii Trupul și Sângele Domnului. Voia ca sărbătoarea să fie un adevărat eveniment pentru parohie.

Cu trei luni înainte de procesiune, aduna un comitet și organiza grupurile de muncă. În ziua procesiunii tot satul era mobilizat.

La 10:30 fix, procesiunea pleca. Ministranții cu lumânările și crucea, copii de la prima împărtășanie, îmbrăcați în alb care aruncau petale de flori, tinerii, femeile și bărbații, apoi Acțiunea Catolică, Scoutul. O procesiunea magnifică!

Când dascălul intona cântecul cel mai solemn, pe ușa bisericii ieșea lent baldachinul aurit, purtat de patru tineri robuști.

Sub baldachin, îmbrăcat cu pluvialul cel mai prețios, pășea parohul care ținea în mâini ostensoriul plin de pietre prețioase.

Deodată, se apropie vicarul și-i șopti: „Părinte paroh, lipsește ostia din ostensoriu!”

Parohul spuse secat: „Nu vezi la câte lucruri trebuie să mă gândesc? Nu mă pot ocupa și de detalii!”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial