miercuri, 7 decembrie 2011

Sfaturi practice: Sunt aprobate de Biserică Ortodoxă română căsătoriile mixte?

Prin căsătoria mixtă se înţelege căsătoria dintre un creştin ortodox cu un creştin neortodox botezat, fie cu o persoană care nu a primit botezul.
Cunoaştem astfel de situaţii încă din primele secole creştine, când unii membri ai Bisericii erau recrutaţi dintre iudei, dar şi dintre păgâni; de aici rezultă deseori căsătorii între creştini cu necreştini, căsătorii absolut legale din punctul de vedere al legislaţiei civile şi tolerate în mod misionar de Biserică. Sfântul Apostol Pavel spune: "Dacă un frate are o femeie necredincioasă, şi ea voieşte să vieţuiască cu el, să nu o lase. Şi o femeie, dacă are bărbat necredincios, şi el binevoieşte să locuiască cu ea, să nu-şi lase bărbatul. Căci bărbatul necredincios se sfinţeşte prin femeia credincioasă şi femeia necredincioasă se sfinţeşte prin bărbatul credincios" (I Cor. 7, 12-16).
Prin Sinoadele Ecumenice şi locale Biserica a dezbătut problema căsătoriilor mixte prin diferite învăţături concretizate în canoane; şi pentru că aceste căsătorii mixte au continuat să existe, Biserica a adoptat principiul iconomiei bisericeşti cu cele două forme ale sale: pogorământul (condescendenţa) şi severitatea (acrivia). Însăşi Patriarhia Ecumenică şi-a schimbat notabil modul de aplicare al canoanelor stricte şi a realizat o serie de excepţii studiind în mod individual fiecare caz.
Regulamentul pentru relaţiile bisericeşti ale clerului ortodox român cu creştinii eterodocşi din 1881 prevedea: "Căsătoriile mixte, între persoane ortodoxe cu persoane eterodoxe sau de alt rit creştin, se binecuvântează de Biserica Ortodoxă, păzindu-se uzul de până acum, ca copiii ce se vor naşte din aceste căsătorii să devină membri ai Bisericii Ortodoxe".
Regulamentul de procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române din 1950 permite în mod excepţional, prin iconomie, săvârşirea căsătoriilor mixte, numai cu dispensa prealabilă a episcopului ortodox şi cu promisiunea de a se educa şi boteza copiii în credinţa ortodoxă.
Astfel, deja observăm două condiţii esenţiale pentru oficierea căsătoriei mixte: binecuvântarea dată de episcop şi promisiunea botezării copiilor în credinţa ortodoxă.
Pe lângă aceste condiţii e necesar ca săvârşirea slujbei de Cununie să fie oficiată de un preot ortodox, iar mirii să aibă naşi ortodocşi.

Autor: R. G. Topală

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial