luni, 16 mai 2011

SALUT VIRTUȚILOR - SF. FRANCISC DE ASSISI

Sf. Francisc de Assisi numește în acest imn de laudă virtuțile „stăpânelor”. Într-o formă poetică vie, el le prezintă ca persoane, așa cum le-a reprezentat arta gotică în domurile ei de piatră. De aceea el le iubește ca pe niște ființe vii și le întâmpină cu toată evlavia.
1) Fii salutată regină înțelepciune, Domnul să te țină împreună cu sora ta, sfânta și curata simplitate.
2) Stăpână, sfântă sărăcie, Domnul să te țină împreună cu sora ta, sfânta smerenie.
3) Stăpână, sfântă dragoste, Domnul să te țină împreună cu sora ta, sfânta supunere.
4) Voi preasfinte virtuți, să vă țină pe toate Domnul de la care purcedeți.
5) Nu există nici un om pe pământ, care ar putea-o avea pe una din voi, dacă mai înainte nu se mortifică.
6) Cine are una și nu le știrbește pe celelalte, le are pe toate.
7) Iar cine știrbește una, nu are nici una și le știrbește pe toate (Iac 2, 10).
8) Fiecare virtute face de rușine viciul și păcatele.
9) Sfânta înțelepciune face de rușine pe Satana și răutățile lui.
10) Sfânta simplitate face de rușine toată înțelepciunea veacului acestuia (1 Cor 2, 6), și înțelepciunea trupului.
11) Sfânta sărăcie face de rușine lăcomia și zgârcenia, și grijile acestui veac.
12) Sfânta smerenie face de rușine mândria și pe toți oamenii care sunt pe lume, și de asemenea tot ce există
în această lume.
13) Sfânta iubire face de rușine ispitele diavolești și trupești, și toată frica trupească (In 4, 18).
14) Sfânta supunere face de rușine toate lăcomiile trupești și carnale,
15) și mortifică trupul ca să fie ascultător spiritului și fratelui său;
16) și el (omul), este supus și subordonat oamenilor care sunt pe lume,
17) și nu numai oamenilor, ci și tuturor animalelor sălbatice și neîmblânzite,
18) ca ele să poată face cu el tot ce doresc, atât cât le este dat de la Domnul (In 19, 11).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial