vineri, 27 mai 2011

REFONDAREA EUROPEI ÎNCEPE DE LA UNGARIA?

de Élizabeth Montfort*

ROMA, miercuri, 25 mai 2011 (ZENIT.org).- Cu o rândunică nu vine primăvara, dar un Stat european, și nu unul din cele mici, care își dă o Constituție eurocompatibilă, care respectă atât Carta europeană a drepturilor fundamentale, cât și Declarația universală a drepturilor omului este un exemplu de urmat.

Luni, 18 aprilie 2011, în conformitate cu obligațiile asumate de primul ministru Victor Orban, atunci când, în luna aprilie 2010 a câștigat în mod eclatant alegerile politice (2/3 din locurile din Camera Deputaților), Constituția ungară a fost modificată în spirit și literă. Textul din 1990, adoptat imediat după Căderea Zidului din Berlin, a fost considerată prea liberală și caracterizată de reziduuri comuniste. Puterea a fost împărțită între principalele trei partide: Fidesz, partidul de centru dreapta, ai cărei reprezentanți în Parlamentul European fac parte din Partidul Popular European; Socialiștii, complet discreditați după gestionarea dezastruoasă de către Primul Ministru Ferenc Gyurcsany care mințise asupra entității deficitului bilanțului Statului, lucru care în 2008 îl împinsese că ceară Fondului Monetar Internațional un ajutor de 20 miliarde de euro pentru a salva țara de la bancrută; Partidul Jobbik, de extremă dreaptă, care are ca obiectiv apărarea valorilor și a identității Ungariei.

Noua Constituție propusă de Premier și de Fidesz a fost aprobată cu 262 voturi pentru, 44 împotrivă și o abținere. Textul a fost aprobat de către Președintele Republicii Ungariei, Pal Schmitt în ziua de 25 aprilie și va intra în vigoare în data de 01 ianuarie 2012. În timpul dezbaterii din sală, opoziția nu a exprimat nici o intervenție. Ceea ce nu i-a împiedicat până acum să susțină opozanții acestei noi legi fundamentale.

Care sunt modificările Constituției:

1- Prima modificare privește referința la rădăcinile creștine ale Ungariei. Preambulul recită astfel: „Constituția se înscrie în continuitatea Sfintei Coroane” și amintește „rolul creștinismului în istoria ei milenară”. Miră reacțiile negative față de acest text, dat fiind că în momentul redactării Tratatului Constituțional al Uniunii Europene, toate țările membre au aprobat referința la ereditatea noastră creștină, în afară de Franța. Petiția europeană, promovată de Fondation de Service politique împreună cu câțiva deputați europeni obținuse în 2004, 1,4 milioane de semnături și fusese susținută de circa 60 asociații reprezentând 50 milioane de aderenți. Un primat în istoria europeană. Această petiție a fost înregistrată de Comisia asupra Petițiilor, dar Comisia europeană nu s-a sinchisit să o ia în seamă, așa cum se întâmplă de obicei atunci când petițiile sunt înregistrate. Referința la rădăcinile creștine nu este o chestiune de opinie, ci un adevăr istoric. Trebuie să amintim că națiunea ungară s-a organizat începând cu botezul Sf. Ștefan, încoronat rege al Ungariei, astfel că cel care deține coroana, deține puterea. Este acesta motivul pentru care Sf. Ștefan se găsește astăzi în Parlamentul ungar, ceea ce îi dă legitimitate să elaboreze legi.

2- A doua modificare privește uniunea dintre două persoana: „Constituția protejează instituția căsătoriei, considerată ca uniunea naturală dintre un bărbat și o femeie și ca fundamentul familiei”. Această referință reia, în spiritul ei, Declarația universală a drepturilor omului care, în ciuda presiunilor pentru a introduce uniunea dintre două persoane de același sex, rămâne un text de referință pentru toate Statele. Noua Constituție ungară nu repune în chestiune uniunea dintre persoanele de același sex și nu consideră aceste uniuni echivalente cu căsătoria.

3- A treia modificare privește viața tuturor ființelor umane înainte de naștere: „Din momentul conceperii, viața merită să fie protejată ca un drept uman fundamental” și „viața și demnitatea sunt inviolabile”, reluând într-un anumit fel primul articol din Carta europeană a drepturilor fundamentale: „demnitatea umană este inviolabilă. Ea trebuie să fie respectată și protejată”.

Unii s-au indignat de această reîntoarcere la ordinea morală. Trebuie să deducem din aceasta că ordinea umană este o ordine amorală? Noua Constituție ungurească este eurocompatibilă? se întreabă opozanții. Dacă nu ar fi, atunci ar însemna că toate textele de referință sunt literă moartă, considerând că Uniunea europeană s-a construit plecând de la respectarea drepturilor omului, a cărei universalitate este exprimată în Declarația drepturilor omului din anul 1948, recunoscută ca patrimoniu comun al umanități, și nu asupra drepturilor abstracte și subiective revendicate fără referință la un patrimoniu comun.

Desigur, decizia aparține legislatorilor. Dar aceștia votează în numele nostru. A tăcea ar însemna din partea noastră un act de iresponsabilitate. Legile ne privesc pe toți. Este obligația noastră să întâlnim deputații și senatorii pentru a le spune lor că ținem la respectarea principiilor noastre fundamentale.

[Sursa:www.libertepolitique.com.Traduzione e riduzione di Benedetta Cortese dell’Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuan]
------
*Élizabeth Montfort, deja Deputat al Parlamentului European, și purtător de cuvânt al Fondation de Service Politique (Paris)
Traducere: Pr. Pătrașcu Damian

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial