marți, 30 noiembrie 2010

Sfântul Naum al Ohridei (mort în 910): Canon în cinstea Apostolului Andrei (fragment)

Cântarea întâi
Tu, cel dintâi dintre cei aleşi!
Ca o rază de soare ai fost trimis
să răspândeşti în lume vestea împărăţiei.

Vrând Creatorul a toate să scape lumea din robia celui rău,
s-a pogorât pe pământ,
chemându-te pe tine, o, fericite sfinte,
să călăuzeşti neamul omenesc spre lumină.

Văzând că poporul se întunecase în răutăţi, Doamne,
pe apostolul Tău l-ai trimis,
ca glasul lui să le vestească tuturor cu tărie
venirea împărăţiei Tale.

Către Născătoarea de Dumnezeu

Tot ce s-a profeţit despre Tine, Sfântă Fecioară,
ai împlinit în viaţa ta,
iar Lumina revărsată din preacuratul tău trup
i-a insuflat apostolului puterea
să o vestească tuturor neamurilor.

Cântarea a treia

Pe tine Cristos te-a numit apostol, sfinte,
şi te-a trimis la toate popoarele,
iar acestea,
prin tine venind la cunoştinţa adevărului, cu credinţă strigă, împreună cu tine:
„Nu este sfânt afară de Dumnezeul nostru”.
Cu flacăra Duhului Sfânt, apostole,
ai ars pe pământ spinii păcatelor,
strigând cu tărie: „Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru”.

Notă: Una din cele mai vechi cântări închinate sfântului Andrei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial