marți, 30 noiembrie 2010

Rugăciune înainte de spovadă: (Clement al Ohridei, mort în 916, primul episcop bulgar)

Dumnezeule Atotputernic,Ţie îţi mărturisesc toate păcatele, din copilărie şi până astăzi, cu gândul, cu vorba sau cu fapta - păcate pe care mi le amintesc şi pe care nu mi le amintesc, cu voia sau fără voia mea, în somn sau în stare de veghe. Iartă-mi toate clevetirile, necurăţiile, slava deşartă, mândria şi lăcomia.
Te rog, Doamne, dăruieşte-mi binecuvântare şi milă, ca să nu fiu făcut de ruşine înaintea Ta, ci să aflu iertare prin pocăinţa mea şi bunătatea Ta.

Doamne Atotputernic, Împărate, Sfântă Treime, fii ajutorul meu, dă-mi putere, înţelepciune, pietate şi voinţa cea bună, ca să-Ţi slujesc numai Ţie, cu credinţă adevărată.

Tu, Care ai venit în lume să-i mântuieşti pe cei păcătoşi asemenea mie, curăţeşte-mă de toată murdăria şi fă-mă locaş numai al frumuseţii Tale. Doamne, binevoieşte şi vino-mi în ajutor! Şi fă cu mine, slujitorul Tău, tot ce crezi de cuviinţă şi ce este spre plăcerea Ta.

Numai Tu singur îmi cunoşti durerile. Milei Tale îi încredinţez inima mea, gândul meu, iubirea mea şi întreaga mea viaţă. Fii îngăduitor cu vorbele şi faptele mele şi nu mă pedepsi după cum merit.

Arată-Ţi, Doamne, mila Ta faţă de mine, netrebnicul, şi ţine-mă pururea departe de păcatul din care se naşte tot răul!

Că a Ta este mărirea, fără încetare, acum şi în vecii vecilor.

Notă: Este una din primele rugăciuni de dinainte de spovadă care s-au scris în spaţiul slav. În linii mari, ea s-a păstrat până în zilele noastre în toate bisericile răsăritene, eventual adaptată, nesemnificativ, pe alocuri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial