miercuri, 17 noiembrie 2010

PREOŢI ROMANO-CATOLICI ÎN ÎNCHISOARE ÎN TIMPUL COMUNISMULUI

Preotul Petru Albert din Pildeşti, judeţul Neamţ, a trecut prin temniţa de la Gherla. Actualmente locuiește în parohia romano-catolică din Galați.
Preotul franciscan Ştefan Apostol (†) din Moldova, a suferit închisoare pentru credinţă.

Condamnat în 1949, a trecut prin Gherla. A murit la Aiud. Preotul Aron Aron a trecut prin temniţele

comuniste.

Andrei Asaftei, paroh catolic la Iaşi, din cauza subalimentaţiei din închisori s-a îmbolnăvit de

osteomalacie. Pieptul i s-a transformat într-o cocoaşă, aşa încât din 1,90 m cât avea, a ajuns la 1,40

m. Din închisoare a venit în patru labe acasă, unde a murit la scurt timp.

Preotul Adolf Bachmeier, născut în 1898 în comuna Caramurat (astăzi M. Kogălniceanu)

judeţul Constanţa, a făcut liceul la «Sf. Iosif» Bucureşti, după care a plecat la Roma, unde a obţinut

doctoratul, fiind apoi sfinţit preot.

După ce a slujit ca paroh la «Sf. Iosif» din Bucureşti şi în localităţile Malcoci şi Sulina, judeţul

Tulcea, a ajuns în 1935 la Craiova, unde a rămas până în 1958, când a pornit pe drumul închisorilor

din România, timp de şase ani.

După eliberarea din închisoare, a plecat din ţară şi a murit duminică 22 mai 1983, la

Regensburg în Germania, tot pe malul Dunării.

Ilie Baltazar, preot la «Sf. Iosif», născut în Bucureşti, a fost arestat în 1949 la Ministerul de

Interne, în acelaşi timp cu episcopul Vasile Aftenie. După eliberare a funcţionat ca preot la Roman,

apoi a plecat în Germania, unde a murit în 1995.

Preot catolic Eugen Baltheiser din judeţul Roman, a fost închis.

Johanes Baltheiser, ordonat ca locţiitor de episcop catolic al Bucureştiului în clandestinitate, a

fost arestat şi a trecut prin temniţele comuniste.

Preotul Louis Barral din Bucureşti, mare bizantinolog, a fost arestat şi condamnat în procesul

înscenat Vaticanului în 1950 şi a trecut pe la Jilava.

Preotul Albert Baumgartner (†) a decedat într-unui din lagărele de exterminare din Rusia.

Preotul Rudolf Baumgartner din Săcuieni-Bihor, a trecut prin închisoarea de la Gherla.

Petre Băcăoanu, paroh catolic la Iaşi, după ce a scăpat din lagărele comuniste de exterminare, a

slujit la capela din Timişul de Sus - Braşov. A fost închis o vreme şi în Penitenciarul Galaţi.

Preotul Ferdinand Dominic Bernhard din Bucureşti, a trecut pe la Jilava în 1950, în urma

procesului înscenat Vaticanului.

Anton Bisoc (†), superiorul Ordinului franciscan, a murit în temniţa de la Aiud, în iunie 1950.

Preotul Bittenbinder a fost condamnat pentru « crimă de înaltă trădare » şi închis la Piteşti.

Preotul franciscan Eugen Blăjuţ s-a născut în comuna Hălăuceşti, Roman, la 7 septembrie 1925.

A fost arestat în perioada 16 ianuarie 1950 - 19 ianuarie 1954 şi închis la Penitenciarul Galaţi, la

Poarta Albă, Peninsula şi Galeş.

Reproducem în continuare fragmentul referitor la părintele Eugen Blăjuţ, din sentinţa nr.

695/1950 a Tribunalului Militar Galaţi:

Astăzi, 29 august 1950

Tribunalul Militar Galaţi, compus conform legii, s-a întrunit în şedinţă publică, în scopul de a judeca pe.

BLAJUT EUGEN de 24 ani, de profesie student din comuna Hălăuceşti, Roman, pentru crima de uneltire contra

ordinii sociale p.p. de art. 209 pct. 3 C.P., comb, cuD.L.856/1938.…………………………

ÎN FAPT:

BLAJUT EUGEN, a ajutat la multiplicarea manifestelor ca şi ceilalţi inculpaţi, Sabo şi Gabor,

printre care manifestul organizaţiei subversive «Partizanii României Creştine» intitulat «Fraţi

români şi buni Creştini». Cunoştea despre existenţa organizaţiei subversive « Partizanii României

Creştine » şi scopurile acestei organizaţii. Personal a multiplicat manifestul «Ardealul nostru în jale

». În ajunul Crăciunului 1948 primeşte de la inculpatul Sima Iosif circa 20 manifeste intitulate «

Fraţi romani şi buni creştini» cu scopul de a le difuza în comuna Sabaoani şi ajungând acolo le arată

inculpatului Bisoc Anton.

S-a confundat cu scopurile organizaţiei subversive.

Făcând aplicaţiunea art. 209 pct. 3, 157, 157 CP. comb. cuD.L. 856/1938,

304 al. 1 şi 2 C.J.M. 463 C.J.M. cu unanimitate de voturi condamnă pe:

BLAJUT EUGEN, din localitate Hălăuceşti, Roman, la 4 ani închisoare corecţională. îl obligă la

3000 lei cheltuieli de judecată, pentru crima de uneltire împotriva ordinii sociale.

Conform art. 463 C.J.M. tuturor condamnaţilor li se compută în întregime detenţiunea

preventivă.

Dată şi citită în şedinţa publică astăzi, 30 august 1950, la Galaţi.

BAZA: ARHIVA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE - Părintele Eugen Blăjuţ trăieşte astăzi la

Galaţi.

Preotul Ioan Boga a fost deţinut la Sighet.

Preotul Louis Boga (†), vicar general al diecezei Alba Iulia, a decedat în închisoarea de la Sighet

în 1954.

Preotul Constantin Bogdanfy (†) a murit la Aiud.

Preotul Petru Bogles din Nisiporeşti - Neamţ, a fost arestat în 1950 şi torturat.

Preotul franciscan Romila Bonaventura a trecut pe la închisoarea din Sighet.

Preotul Ion Ovidiu Borcea a fost închis la Râmnicu Sărat.

Preotul Luigi Bozo a fost arestat în 1950 şi închis timp de 11 ani împreună cu secretarul său.

Preotul Braga se afla închis la Piteşti în perioada 1954 - 1960.

Preotul Iosif Budău din Luizi-Călugăra, judeţul Bacău, a trecut prin temniţele comuniste.

Preotul franciscan Ion Butnaru din Fărăoani - Bacău, a fost arestat în martie 1949, când

Securitatea a atacat satul, pentru a-i determina pe locuitori să renunţe la credinţa catolică. A murit la

scurt timp după eliberare, din cauza tratamentului inuman din închisoare.

Preotul Giussepe Celentea a trecut pe la Ministerul de Interne, unde a fost torturat.

Iosif Chelaru, preot franciscan din Dieceza Iaşi, a trecut pe la Gherla.

Preotul franciscan Francisc Colocea (†) din Iaşi, a murit la Gherla.

Preotul Augustin Iosif Csik din Bucureşti, a fost condamnat la Jilava în procesul din martie -

septembrie 1951 contra Vaticanului.

Preotul franciscan Anton Damoc din localitatea Fărăoani a fost arestat la data de 15 martie 1949

şi condamnat la zece ani de închisoare, fiind închis la Sighet şi Gherla.

Preotul Mihai Damoc din Hălăuceşti - Iaşi a fost închis la Gherla şi la Aiud.

Preotul Laszlo David, secretarul Episcopiei de Alba Iulia, a trecut prin temniţele de la Gherla şi

Baia Sprie.

Preotul Anton Demeter, născut la 17 septembrie 1925 în comuna Butea, judeţul Iaşi, a studiat

Teologia la Seminarul franciscan din comuna Hălăuceşti, Iaşi, şi la Institutul din comuna Luizi-

Călugăra, judeţul Bacău. Hirotonit preot în 1953, a devenit vicar parohial la Catedrala Sf. Iosif din

Bucureşti. Arestat la 20 august 1958 şi anchetat timp de şase luni la Securitate, apoi condamnat de

Tribunalul Militar Bucureşti, a fost închis la Jilava şi în lagărul Grindu.

A ieşit din închisoare invalid, din cauza tratamentului inuman la care a fost supus acolo.

Preotul David Denes, paroh în Haţeg, a trecut prin închisorile Timişoara, Arad, Jilava, Galaţi,

Botoşani, Peripeava şi Gherla.

Preotul Fidel Deschu din Caransebeş a fost arestat în lotul episcopului Augustin Pacha.

Preotul Francisc Diarian a studiat teologia la Roma, unde şi-a luat doctoratul. Arestat în 1957

împreună cu părintele François de la capela franceză, a fost condamnat la 15 ani de închisoare.

Eliberat în 1964, a devenit preot la Biserica Armenească din Dumbrăveni.

Preot Petru Dincă (Dâncă) din Fărăoani - Bacău, a fost arestat în 1949. Condamnat la cinci ani

de închisoare, a fost închis la Gherla.

Preotul franciscan Arpad Docze se afla la Securitatea din Tg. Mureş în perioada 1949- 1951.

Preotul Geza Drozdviski a fost arestat de către comunişti.

Preotul Iosif Duma din Dieceza Iaşi, a fost arestat de Securitate în 1949, fiind apoi închis la

Gherla.

Preotul franciscan Gheorghe Dumitraş a murit la scurt timp după ieşirea din închisoare, din

cauza chinurilor suferite acolo.

Preotul Iosif Elszner din Sânicolaul Mare a fost închis la Aiud şi la Ocnele Mari.

Preotul Ştefan Erdes, din localitatea Lespezi, judeţul Bacău, a fost arestat de către comunişti

pentru că a construit biserica parohială.

Preotul Lajos Erös, paroh al catedralei Sfântul Mihail din Cluj, a fost arestat în 1954 şi închis

împreună cu preoţii Beniamin Francisc, dr. Gabor Fuchs, Iosif Pal, Laszlo Csutak, GyulaHajdu, Iosif

Dukat, Andrei Simonfy, Gheorghe Ambrus. Astăzi trăieşte la Alba Iulia, dar este paralizat, la pat.

Preotul iezuit Otto Farenkopf din Bucureşti a fost arestat în 1959, trecând prin anchetele

Securităţii, pe la Jilava şi Sighet. A reuşit să plece din ţară şi a murit la Stuttgart.

Preotul dominican Ferdinand Ferdinand a fost arestat în 1958 şi închis la Gherla, Salcia şi

Ostrov. Eliberat în 1964, astăzi trăieşte la Viena.

Preotul şi publicistul Iosif Fodor din Timişoara a fost închis până în 1964.

Preotul Augustin Francisc, ordinarius substitutus, a fost arestat în perioada 1952 - 1955.

Preotul Rafael Frederich, profesor la Facultatea de Teologie din Iaşi, a fost arestat la 29 iunie

1949; a stat închis 13 ani.

Preotul Vasile Gabor din Tămăşeni, judeţul Neamţ, a fost arestat în 1962. Ieşit din închisoare,

s-a ascuns într-o peşteră, fiind avertizat că va fi arestat din nou. Acolo a murit de tifos exantematic, la

numai 27 de ani.1

Preotul Adalbert Gajdely (†) a murit în închisoare la Aiud.

Preotul Clement Gatti inspector general al Ordinului franciscan din Transilvania, a fost arestat

în 8 martie 1951 şi condamnat la 15 ani de muncă silnică, în procesul din 1951.

Preotul Ion Gherghina a fost arestat de Securitatea din Bacău şi condamnat de Tribunalul

Militar Bacău. Astăzi trăieşte în Valea Mare, judeţul Bacău.

Preotul Andrei Gherghuţ (Gherghiuţ) din Valea Seacă - Bacău, şi locţiitor de episcop în

clandestinitate, a fost închis la Gherla.

Vladimir Ghica (†), nepot al ultimului prinţ domnitor al Moldovei, sfinţit preot la Paris la vârsta

de 50 de ani, fondator al unor cămine de caritate, fondator al congregaţiei «Fraţilor şi Surorilor

Sfântului Ioan», savant, poliglot, adevărat sfânt apostol al veacului al XX-lea, a fost arestat şi închis la

Jilava, unde a murit epuizat de foame şi de frig în 16 ianuarie 1954.

Preotul franciscan Matei Ghiuzan din Mărgineni-Bacău, a slujit la Bucureşti la Notre Dame de

Sion, fiind locţiitor episcopal. Implicat în procesul contra Vaticanului din 1951, a fost condamnat la 20

de ani de închisoare, trecând pe la Ministerul de Interne, Jilava, Aiud, minele de plumb Baia Sprie şi

Cavnic. Eliberat în 1964, şi-a continuat curajos activitatea pastorală, deşi era grav bolnav în urma

tratamentelor la care a fost supus în închisoare.

Preotul Matei Giosan a fost închis la Jilava. Preotul Giroep a fost

închis la Galeş.

Preotul Mark Glaser (†), vicar episcopal la Iaşi, arestat în 1950, a murit în timpul anchetei,

torturat.

Preotul iezuit Mihai Godo din Banat, a fost închis la Râmnicu Sărat, unde era singurul căruia i

se permitea să tuşească, fiind grav bolnav de TBC, deoarece ceilalţi - în special preotul romano-catolic

Ion Ovidiu Borcea - tuşeau încercând să comunice astfel prin alfabetul Morse. S-a eliberat în 1964.

Preotul Gheorghe Grama (†), doctor în Drept canonic şi Istorie, a murit în izolare la Ocnele

Mari.

Preotul Grigore Grit a fost deţinut politic.

Preotul iezuit Rafael Haag din Bucureşti, a fost închis la Piteşti. A murit după ieşirea din

închisoare.

Preotul Francisc Harnisch de la Mănăstirea Radna a fost arestat în perioada 1950- 1953.

Preotul Radu Hâncu a fost arestat în 1953.

Preotul Jan Heber, secretarul Episcopiei Catolice din Timişoara, a fost condamnat la 12 ani de

închisoare în procesul contra Vaticanului, în 1951.

Preotul Alois Herciu (†), secretar al Ordinului franciscanilor, a murit în temniţă în 1949.

Preotul Leopold Honeker din Vatra Dornei a fost închis la Gherla şi în alte temniţele

comuniste.

Preotul Andrei Despina Horn a fost arestat în 1954.

1 Revista Memoria nr. 7, pag.137

Preotul Laszlo Ignat, directorul Cancelariei episcopale romano-catolice din Alba Iulia, a fost

deţinut la Sighet.

Preotul Sandor Imbre din Alba Iulia, a fost arestat în 8 martie 1951.

Preotul Tiberiu Keszler din Satu Mare a fost închis în temniţele comuniste.

Preotul Karacsany (†), originar din Arad, a murit în detenţie în Balta Brăilei.

Preotul Francisc Keil a fost condamnat la cinci ani de închisoare în vremea regimului comunist.

Preotul Ioan Kervais, originar din Ceacova, judeţul Timiş, a fost condamnat la moarte. Nu avem

date privitoare la executarea sentinţei.

Preotul Iosif Kilian din Moraviţa -Timiş, a fost arestat în 17 septembrie 1951. în perioada 1954 -

1964 a trecut prin închisoarea de la Piteşti.

Preotul Iohan Kirck, secretar al Nunţiaturii din Bucureşti, a fost expulzat din România.

Preotul Iosif Kleitisch, paroh în Orşova, a fost închis la Ocnele Mari.

Preotul Werner Knall a fost arestat şi a trecut prin lagărul de la Grindu, în Delta Dunării.

Preotul Robert Lentz (†), paroh în Turnu-Severin şi apoi la Bucureşti, a murit în detenţie la

Craiova, în 1950.

Preotul Francisc Leştian din Bucureşti, a fost arestat în 1951.

Preotul franciscan Dumitru Lucaci, directorul Seminarului franciscan din Roman, a fost arestat.

Preotul Petre Martinescu din Piatra-Neamţ, a executat zece ani de închisoare pentru credinţa sa

catolică.

Preotul Dumitru Sandu Matei (†), vicar catolic diecezan la Iaşi, născut în comuna Sărata -

Bacău, arestat în 24 octombrie 1950, a fost condamnat la moarte în procesul contra Vaticanului pentru

colaborare cu Legaţiei Franţei din Bucureşti. După ce a fost chinuit în anchetele Securităţii, a fost

transferat la Jilava, unde a fost executat.

Preotul franciscan Ion Mihoc, arestat în 1951, a trecut prin închisorile de la Gherla şi Baia

Sprie.

Preotul Martin Mihoc din Jugani - Neamţ, a trecut pe la Securitate şi prin mai multe temniţe.

După eliberare, a trăit câţiva ani numai în rugăciune, fiind socotit de către cei care l-au cunoscut, un

sfânt.

Preotul Mischbach a fost închis la Piteşti. Era foarte în vârstă în momentul arestării. Eliberat la

insistenţele Vaticanului, i s-a permis să părăsească ţara şi s-a stabilit în Germania.

Preotul Molnar din Arad se afla în lagărul de la Caracal în 1945.

Preotul Leopold Nestmann, născut în Bucovina, paroh în Barticeşti, judeţul Neamţ, profesor la

Facultăţile de Teologie din Iaşi, Bucureşti, Alba Iulia, a fost arestat în 1951. După eliberare s-a

stabilit în Germania.

Preotul Anton Olaru din Fărăoani, Bacău, a fost arestat la 13 aprilie 1949. Arestarea sa a

declanşat o adevărată revoltă a ţăranilor.

Preotul Petru Palek din Buzău a fost închis în temniţele comuniste.

Preotul Ioan Partac a fost condamnat la opt ani de temniţă grea în 1959. În iarna 1959 - 1960

se afla la Periprava.

Preotul franciscan Gheorghe Pătraşcu, paroh în Luizi-Călugăra, născut la 30 septembrie 1913

în satul Buruieneşti, Neamţ, licenţiat în Filosofie şi Teologie, a fost arestat la 25 martie 1949,

anchetat şi torturat timp de opt luni la Securitatea din Bacău, apoi condamnat la 11 ani de temniţă

grea. În urma recursului, pedeapsa i-a fost redusă la nouă ani de închisoare. A fost închis la Galaţi,

Canal, Sighet şi Râmnicu Sărat. Din 1958 i s-a stabilit domiciliu forţat pentru şase ani la Lăţeşti, în

Bărăgan.

Preotul Petrişor din Cotnari, a fost închis la Aiud.

Preotul Matias Pojar, născut în 1912 la Iacobeni, Suceava, a fost arestat în perioada 1952-

1964.

Părintele Emil Puni, superiorul provincial din România al Ordinului Iezuiţilor, a fost arestat

când a sosit din Italia să-şi vadă părinţii români greco-catolici. În 1953 se afla într-un lot de o sută

de deţinuţi, la muncă pe câmp, pe tarlalele de la Murfatlar. Aici 1-a întâlnit pe părintele Ion Mereu,

cu care săvârşea împreună, zilnic Sfânta Liturghie.

Preotul Francisc Rafael din Constanţa, a fost arestat în 1950 şi închis la Sighet, apoi la

Gherla.

Preotul dominican Rangheţ a fost deţinut politic.

Preotul franciscan Ion Robu se afla închis la Jilava în vara anului 1951.

Preotul Mihai Rotam din Dieceza Iaşi, a fost condamnat în procesul din 1951 trecând pe la

Sighet şi Aiud. După eliberare devine preot paroh la Barticeşti-Neamţ.

Preotul Rott, paroh la « Sf. Iosif » din Bucureşti, a trecut prin închisoarea din Botoşani.

Preotul franciscan Iosif Sabău, cu studii la Seminarul din Luizi-Călugăra şi la cel din Iaşi, a fost

arestat în 1949 şi condamnat prin sentinţa nr. 695/30 august 1950 a Tribunalului Militar Galaţi la trei

ani de închisoare corecţională pentru «uneltire contra ordinii sociale». După ce s-a eliberat în

decembrie 1952, a îndeplinit sarcina de paroh romano-catolic al oraşului Vatra Dornei, dar a slujit şi la

cererile credincioşilor greco-catolici români. Astăzi este vicarul Episcopiei Române Unite de Oradea.

Preotul Johanes Tuch Scherer, paroh în localitatea Ferdinand - Constanţa, a fost arestat în

1951.

Preotul Andrei Simonfy din Crăciunel a fost deţinut politic la Gherla şi la Piteşti.

Preotul Carol Susan a fost paroh în localitatea Fundul - Răcăciuni, judeţul Bacău, unde trăiau

350 de familii catolice. La 10 mai 1949 au sosit în localitate camioane cu soldaţi înarmaţi cu mitraliere

şi tunuri, să-l aresteze pe preot. Negăsindu-l, au arestat sute de credincioşi. Preotul s-a predat, fiind

condamnat ulterior la zece ani de închisoare.

Preotul Aladar Szabaszlai (†) arestat la Timişoara, a murit în temniţă.

Preotul Iosif Şanta din Alba Iulia a fost arestat în 1951, fiind închis la Jilava şi Gherla.

Preotul Desideriu Teleky din Târgu Mureş, deţinut politic în vremea prigoanei comuniste, a fost

închis la Lugoj între 1954 - 1956.

Preotul Anton Trifas (†), rectorul Seminarului din Iaşi, a trecut pe la Aiud, Sighet şi a murit în

închisoare.

Preotul Aladar Vasvary a fost închis la Sighet.

Preotul Vormittag din Timişoara a fost închis la Aiud în perioada 1951 -

1953.

Preotul Iosif Waltner (Waldner), consilier al Cancelariei episcopale romano- catolice din Timişoara,

a fost arestat la 8 martie 1951 şi închis la Sighet, Piteşti, Aiud şi Râmnicu Sărat.

Părintele Anton Paulus Weinsrat (†), slujitor şi mare predicator la Biserica Lahovari din

Timişoara, grav bolnav de cancer, a murit la 3 iunie 1960, în închisoarea din Gherla.

Proetul Mihai Willijung, paroh în Becicherecul Mic, judeţul Timiş, arestat în martie 1951, a fost

condamnat în procesul înscenat împotriva Vaticanului în septembrie 1951, trecând prin temniţele de

exterminare de la Jilava şi Sighet.

Preotul Cornel Zaslotzi a fost închis la Ocnele Mari.
 
Sursa: http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/biserici/preoti_romano_catolici/preoti_romano_catolici.pdf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial