miercuri, 10 noiembrie 2010

CUGETĂRI CELEBRE DESPRE Isus Cristos

Dumnezeu S-a făcut om, ca omul să poată deveni Dumnezeu. (Sfântul Irineu)
Pentru aceea a venit Cristos în lume, ca să cunoască şi să înţeleagă omul cât de mult îl iubeşte Dumnezeu. (Fericitul Augustin)

Misterul Întrupării Cuvântului poartă în sine semnificaţia întregii creaţii sensibile şi inteligibile. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca tu să înveţi de la un om cum poate omul deveni dumnezeu. (Sfântul Clement Alexandrinul)

Sfânta Treime nu este prezentă doar în învăţătura lui Cristos, ci e lucrătoare în tot ce face El. (pr. Dumitru Stăniloae)

În Cristos locuieşte după fiinţă toată plinătatea Dumnezeirii. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

De Tatăl ne apropiem prin Fiul. (Sfântul Atanasie cel Mare)

Isus Se face ascultător Tatălui, vindecând propria noastră neascultare (...) şi devine pentru noi modelul unei ascultări fără de care nu există mântuire. (Sfântul Ioan Damaschin)

Isus ne-a împăcat, prin Sine, cu Tatăl şi între noi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

În Cristos, Dumnezeu devine părtaş la condiţia omului, pentru că acesta să aibă posibilitatea trecerii spre El. (pr. Ion Bria)

Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat şi, prin aceasta, a început recapitularea noastră în Sine. (Sfântul Irineu)

N-ar fi fost mântuiţi toţi oamenii de Cristos, dacă nu i-ar fi luat pe toţi asupra sa. (Origen)

La Isus poţi privi, fără să încetezi să-i priveşti şi pe ceilalţi. (Cresbron)

Ceea ce şi-a asumat Cristos, aceea a şi vindecat. (firea umană - n.n.) (Dicton patristic)

Făcâdu-Se om, Cuvântul lui Dumnezeu a umplut de cunoaştere firea umană golită. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Isus Cristos, Templul Cuvântului. (Sfântul Ioan Damaschin)

Isus este Dumnezeu pe pământ şi om în cer. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Aşa cum, când împreunezi două lumânări, una se vede în cealaltă, tot astfel cred că se întâmplă cu cel care primeşte înlăuntrul sau pe Domnul Isus. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

(Isus) ... n-a spus nimic fără parabole. (Sfânta Scriptură)

Cristos a ridicat în om chipul dumnezeiesc la deplina lui actualitate, adică la deplina lui comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii. (pr. Dumitru Stăniloae)

Credinţa în Cristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, este şi credinţa în Sfânta Treime. (Serghei Bulgakov)

Isus Cristos, ipostasul supremei afecţiuni şi raţiuni, intră cu noi într-o comuniune ca de la om la om, într-o legătură interumană, umanizându-ne deplin prin îndumnezeire. (pr. Dumitru Stăniloae)

Isus Cristos este Noul Adam, Ce înnoieşte continuu lumea întreagă. (Sfântul Grigorie Palama)

Natura omenească, prin Cristos, s-a înălţat la cer. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Învierea nu e doar lucrarea firii divine a lui Cristos, ci şi a firii Sale umane îndumnezeite. (Hristu Andrutsos)

Cristos S-a întrupat pentru o operă universală, reintegrând şi aducând toate lucrurile în Sine. (Sfântul Irineu)

(Prin Cristos) ... tot pământul a fost eliberat din întunericul amăgirii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Isus Cristos ne sugerează că El este centrul infinit al relaţiilor interpersonale, care eliberează omul de sub domnia determinismului şi individualismului lumii acesteia, de orice panteism, pentru a-l înălţa şi introduce în sfera de viaţă a comuniunii lui Dumnezeu în Treime. (pr. Dumitru Popescu)

Dumnezeu S-a făcut purtător de trup, pentru ca omul să poată deveni purtător de duh. (Sfântul Atanasie cel Mare)

Fiţi însetaţi de Cristos şi El vă va împlini cu dragostea Sa. (Sfântul Isaac Sirul)

Un singur Cuvânt a spus Tatăl şi anume pe Fiul Său şi pe Acesta-L spune mereu în tăcerea veşnică. Şi Cuvântul acesta trebuie ascultat în tăcerea sufletului. (Sfântul Ioan al Crucii)

Precum în Adam toţi mor, aşa şi în Cristos toţi vor învia. (Sfânta Scriptură)

Cine nu e cu Mine, e împotriva Mea. (Sfânta Scriptură)

Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. (Sfânta Scriptură)

Cristos, Taina lui Dumnezeu. (...) În El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. (Sfânta Scriptură)

Acesta e Omul! Ecce homo! (Sfânta Scriptură)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial