miercuri, 10 noiembrie 2010

CUGETĂRI CELEBRE DESPRE DUMNEZEU TATĂL

Dumnezeu nu poate fi cuprins de mintea umană; dacă ar fi cuprins, n-ar mai fi Dumnezeu. (Evagrie din Pont)
Dumnezeu poate fi iubit, dar nu gândit. Poate fi prins şi apropiat prin iubire, dar niciodată prin gândire. (Norul Necunoştinţei)

Tocmai neputinţa de a-L înţelege în toată întregimea Lui este aceea care ne face să-L înţelegem pe Dumnezeu în toată măreţia Sa. (Tertullian)

Dumnezeu este în afara tuturor, nerămânând în afară; este în toate, dar necuprins de ele; este mai presus de toate, fără înălţare; este mai jos de toate, fără coborâre; este în toate şi, totodată, deasupra tuturor. (Fericitul Augustin)

Daca n-ar fi un singur Dumnezeu, n-ar fi Dumnezeu. (Sfântul Efrem Sirul)

Cunoaştem firea divină prin lucrările Sale. (Sfântul Vasile cel Mare)

Dumnezeu poate câte vrea, dar nu vrea câte poate. (Sfântul Ioan Damaschin)

Dumnezeu este Raţiune şi pricina întregii mişcări neîncetate şi toate raţiunile îşi au în El stabilitatea neclintită şi dinamismul fără de sfârşit. (Nichita Stithatul)

Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine. (Sfântul Marcu Ascetul)

În Sine, Dumnezeu este Gândire necunoscută, Cuvânt negrăit şi Viaţa necuprinsă. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt nicăieri, iar al cărui centru este pretutindeni. (Fericitul Augustin)

A numi pe Dumnezeu nu este nimic altceva decât a arăta prin cuvinte unele din însuşirile Sale. (Origen)

Dumnezeu este al tuturor. (Sfântul Ioan Scărarul)

Dumnezeu este iubire. (Sfânta Scriptura)

Fata Mea nu vei putea să Mi-o vezi! (Sfânta Scriptură)

Eu sunt Cel Ce sunt. (Sfânta Scriptură)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial