miercuri, 16 august 2017

Să alergăm împreună

Un antropolog a propus un joc unor copii africani. Puse un coș plin cu fructe la tulpina
unui copac și le spuse acestora că cel care va ajunge primul la copac va câștiga tot coșul cu fructe. Când dădu semnalul că pot să înceapă alergarea, copii se prinseră de mână și începură să alerge împreună, după care, ajunși la coș se așezară și se bucurară împreună de premiu. Când antropologul îi întrebă pe aceștia de ce au voit să alerge împreună, din moment ce unul singur ar fi putut câștiga toate acele fructe, copii spuseră: Ubuntu, adică: cum ar putea fi fost fericit unul în vreme ce toți ceilalți ar fi fost triști?   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial