sâmbătă, 30 noiembrie 2013

Papa Francisc anunţă că anul 2015 va fi dedicat vieţii consacrate

29.11.2013, Vatican (Catholica) - Uniunea Superiorilor
Generali a avut a 82-a Adunare Generală, desfăşurată la Roma între 27 şi 29 noiembrie. Relatarea a trei experienţe au furnizat baza pentru reflecţii şi întâlniri despre provocările în conducere în lumina Magisteriului şi urmând exemplul dat de Papa Francisc. Sfântul Părinte a ales să se întâlnească cu Superiorii pentru trei ore, în locul unei scurte întâlniri cum se prevedea: nu a fost pregătit un discurs în avans, în schimb a avut loc o discuţie lungă, colocvială şi fraternă, formată din întrebări şi răspunsuri. La sfârşit a anunţat tema pentru 2015.
Primul grup de întrebări au fost despre identitatea şi misiunea vieţii consacrate. Tuturor creştinilor li se cere o abordare radicală, a afirmat Papa, dar persoanele consacrate sunt chemate de Domnul într-un mod special: “Ei sunt bărbaţi şi femei care pot trezi lumea. Viaţa consacrată este profeţie. Dumnezeu ne cere să zburăm din cuib şi să fim trimişi la frontierele lumii, evitând ispita de a le ‘domestici’. Acesta este cel mai concret mod de imitare a Domnului.” Întrebat despre situaţia vocaţiilor, Pontiful a subliniat că există Biserici tinere care aduc roade noi. Aceasta conduce desigur la o re-evaluare a inculturării carismei. Biserica trebuie să urmeze exemplul lui Matteo Ricci, cerând iertare şi privind cu ruşine spre eşecurile apostolice provocate de neînţelegerile în acest spaţiu. Dialogul intercultural trebuie să preseze pentru încorporarea în conducerea institutelor religioase a unor persoane de diferite culturi, exprimând diferite moduri de trăire a carismei.
Papa a insistat asupra importanţei formării, pe care a prezentat-o ca având patru piloni fundamentali: spiritual, intelectual, comunitar şi apostolic. Este obligatorie evitarea oricărei forme de ipocrizie şi clericalism prin intermediul unui dialog cinstit şi deschis despre toate aspectele vieţii: “formarea este o lucrare artizanală, nu o formă de poliţie”, a afirmat el; “urmăreşte să formeze persoane consacrate cu inimă gingaşă, nu acidă, nu asemenea oţetului. Cu toţii suntem păcătoşi, dar nu corupţi.” Întrebat despre fraternitate, Sfântul Părinte a spus că aceasta are o mare putere de atracţie şi presupune acceptarea diferenţelor şi conflictelor. Uneori este dificil să trăieşti fraternitatea, dar fără ea nu pot exista roade. Mai multe întrebări au privit relaţia dintre persoanele consacrate şi Bisericile particulare de care aparţin. Papa a confirmat că personal a experimentat posibilele probleme: “Noi, Episcopii, trebuie să înţelegem că persoanele consacrate nu sunt ajutoare ale noastre, anexe, ci carisme care îmbogăţesc Diecezele.”
Ultimele întrebări au privit frontierele misiunii persoanelor consacrate. “Ele trebuie căutate în funcţie de carisme”, a răspuns Episcopul Romei. Situaţiile de excludere rămân primele priorităţi, s-a mai spus. Alături de aceste provocări s-a amintit misiunea culturală şi educativă din şcoli şi universităţi. Pentru Papa, pilonii educaţiei sunt “transmiterea cunoştinţelor, transmiterea metodelor, transmiterea valorilor. Prin aceste mijloace se comunică credinţa. Educatorul trebuie să fie la înălţimea celor pe care îi educă şi trebuie să dea atenţia potrivită modului în care îl proclamă pe Isus Cristos unei generaţii în schimbare.” Înainte să plece de la întâlnirea cu cei 120 de Superiori Generali, Sfântul Părinte a anunţat că 2015 va fi dedicat vieţii consacrate. A adăugat: “Vă mulţumesc pentru ceea ce faceţi şi pentru credinţa şi slujirea voastră. Vă mulţumesc pentru mărturia voastră şi pentru umilinţele prin care trebuie să treceţi.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial