miercuri, 7 august 2013

100 de întrebări și 100 de răspunsuri despre ecumenism/18

Ce Biserici au participat la dialogul
ecumenic?

După World Christian Enciclopedia în lume există 156 tradiții ecleziale, sau, cu alte cuvinte, 20 780 denominațiuni creștine, Biserici și comunități independente. Toate face referință în vreun fel la Isus Cristos și la evanghelia lui. Multe din aceste comunități aparțin marilor tradiții creștine: catolicism, ortodoxie, anglicanism și protestantism, dar numai o parte din ele, în general aparținând tocmai acestor mari tradiții, este angajată în mișcarea ecumenică. Alte grupuri ecleziale, deseori înfloritoare, ca de exemplu Bisericile penticostale, comunitățile evanghelice de orientare mai fundamentalistă și Bisericile independente din lumea a treia rămân deseori la margini sau intervin în mod deschis împotriva aspirațiilor ecumenice. Acest trist aspect nu trebuie, totuși, să slăbească angajarea Bisericilor în dialogul ecumenic, ci să întărească și mai mult și să încurajeze alte comunități în implicarea activă în mișcare. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial