vineri, 6 aprilie 2012

Reflecţie la Vinerea Mare

Cuvintele care apar cel mai des în Liturgia Cuvântului de astăzi sunt: pentru noi, pentru păcatele noastre, pentru a noastră mântuire. Iar aceste cuvine ne spun totul despre Vinerea Mare.
O frumoasă istorioară ne spune că, într-o zi, Isus şi Satana au avut o conversaţie. Isus l-a întrebat pe Satana:
- Ce faci cu oamenii din lume?
Satana a răspuns:
- Îi pun să mă distreze: îi învăţ cum să detoneze bombe, cum să ucidă, cum să folosească arme, cum să se urască unii pe alţii, cum să abuzeze de cei slabi şi mici, le arăt tinerilor cum să consume droguri, cum să bea, cum să mintă şi să facă tot ce este interzis... Mă distrez foarte bine!
Isus a întrebat:
- Şi după toate acestea, ce ai de gând să faci cu ei?
- După toate acestea am de gând să-i distrug pe toţi!
Isus îl întrebă iar pe Satana:
- Ce vrei in schimbul lor?
Satana a răspuns:
- De ce vrei să-i iubeşti pe oamenii aceştia? Ei sunt trădători, mincinoşi, falsificatori, egoişti şi lacomi! Ei nu te vor iubi niciodată cu adevărat, te vor huli, te vor scuipa în faţă, te vor dispreţui si nu te vor lua in serios!
- Ce vrei în schimbul lor, îl întrebă din nou Isus pe Satana?
- Vreau lacrimile şi sângele tău, a răspuns sec Satana!
- Foarte bine, a răspuns Isus, vei avea lacrimile şi sângele meu pentru răscumpărarea lor.
Şi Isus a plătit preţul libertăţii noastre! Şi tocmai asta vedem şi noi astăzi, acum când celebrăm răstignirea şi moartea lui Isus.
Sfântul Ieronim, gândindu-se odată la jertfa lui Cristos de pe cruce, a izbucnit în aceste cuvinte: "Doamne, cu ce voi răsplăti eu dovezile iubirii tale? Aş vrea să-ţi dau ceva ce-mi aparţine, ca să-ţi dovedesc că te iubesc!" Şi Isus i-a răspuns: "Ieronime, dă-mi păcatele tale să le spăl în sângele meu vărsat pe cruce pentru toţi oamenii!" Acelaşi lucru ne cere azi Isus: păcatele; el vrea să ni le spele în sângele său.
Evanghelia de astăzi ne spune că, atunci când Isus a luat oţetul, a zis: "S-a sfârşit! Şi plecându-şi capul, şi-a dat duhul" (In 19, 30).
Cercetând dicţionarul biblic, vedem că aceste cuvinte: "s-a isprăvit" provin din cuvântul grecesc teleo, care arată că un slujitor şi-a terminat total lucrarea pe care i-a încredinţat-o stăpânul său. Totodată găsim o altă explicaţie: că cineva a plătit integral o datorie apăsătoare.
Să ne imaginăm că admirăm faimoasa pictură a unui mare artist. Ne-ar trece prin minte să-i adăugăm câteva îmbunătăţiri? Bineînţeles că nu.
În acelaşi fel, trebuie să privim lucrarea lui Isus de pe cruce. El a strigat "s-a isprăvit!". Nu poţi termina o lucrare deja terminată. Nu mi poţi achita o datorie care deja a fost achitată.
Când Isus s-a dat pe sine însuşi pe cruce, el a plătit pe deplin datoria noastră. A terminat pe deplin lucrarea mântuirii noastre.
Prima lectură ne spune: "Prin rănile lui am fost vindecaţi!" (Is 53:5). Isaia spune ca şi textul evanghelic: lucrarea mântuirii este terminată, victoria este câştigată.
Lectura a doua de astăzi ne spune că totul a fost posibil datorită lui Isus Cristos: "Căci noi n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat" (Evr 4,15).
Fiecare mădular al trupului său, Isus l-a dat ca să sufere pentru noi: capul pentru spini, faţa pentru scuipat, gura pentru fiere şi oţet, urechile pentru ocări şi hule, spatele pentru biciuire, mâinile şi picioarele pentru cuie, coasta pentru suliţă, întreg trupul pentru cruce şi mormânt.
Poate ne confruntăm cu situaţii care ne copleşesc. Dar în toate problemele noastre, să nu uităm cuvintele din lecturile sfinte ale Vinerii Mari: totul s-a sfârşit. Totul a fost plătit integral. Totul a fost iertat. Totul a fost vindecat. Totul a fost întărit. Nu vei fi eliberat, ci ai fost deja eliberat. Nu vei fi vindecat, ci ai fost deja vindecat. Dumnezeu ne-a vindecat cu mai bine de 2.000 de ani în urmă, pe cruce. Să ne trăim viaţa în comuniune cu cel răstignit.
Aceasta este o vestea bună pentru toţi: Dumnezeu ne iubeşte! Dumnezeu ne caută! Dumnezeu ni l-a dat şi l-a jertfit pe Fiul său, Isus Cristos, pentru noi! "Nu este dragoste mai mare ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii mei" (In 15,13-14).
Şi putem continua: Pe Isus, Fiul prea iubit al Tatălui, pe Isus cel drept care n-a călcat nici o poruncă, pe Isus care n-a făcut nici un păcat, pe acest Isus, Dumnezeu l-a judecat în locul nostru. Pedeapsa care ni se cuvenea nouă, Dumnezeu a aruncat-o asupra lui (cf. Is 53,4-6). Pe acest Isus, Dumnezeu Tatăl l-a răstignit din dragoste pentru noi, Iar Isus, s-a lăsat răstignit pe crucea de pe Golgota, plătind astfel datoria noastră lăsată de păcate.
Fiecare dintre noi este din naştere un prizonier al păcatului. Creştinule, te-a apăsat şi pe tine vreodată această robie? Atunci fă şi tu ca Ieronim sau mai bine ca tânărul despre care vorbeşte evanghelia şi care spune: "Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi zice: «Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta...»" (Lc 15,18). Însă el nu numai că a spus aceasta, ci a şi făcut-o în realitate. El s-a sculat şi a plecat spre casă. Probabil că pe drum era tot aşa de neliniştit, plin de îndoieli ca şi acel tânăr din tren, care întorcându-se din puşcărie, unde a stat pentru nişte fapte prin care şi-a dezonorat tatăl şi familia, se întreba dacă tatăl îl va mai primi acasă. Ştergarul alb din copacul de la poartă, avea sa fie semnul iertării şi al împăcării cu tatăl şi familia. Şi a văzut nu un ştergar, ci mai multe. Însă, spre deosebire de acela care văzuse copacul acoperit cu ştergare albe, acestuia îi ieşi însuşi tatăl în întâmpinare. Citind cuvântul lui Dumnezeu observăm: "Când era încă departe tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă de el, a alergat de-a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat mult" (Lc 15,20).
Deci, să ne întoarcem acasă din toate locurile şi închisorile pe unde ne-a dus diavolul, căci Isus a ars în locul nostru, pentru că Tatăl Ceresc ne aşteaptă şi ne întâmpină cu braţele iubirii deschise.
Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm! Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!

Autor. Pr. Ioan Lungu
Sursa: www.ercis.ro 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial