vineri, 16 decembrie 2011

Melancolia lui Moise- o povestire talmudică

Moise se urcă la cer unde îl vede pe Dumnezeu aşezat, punând coroniţe pe fiecare literă a Torei. Amintesc că ebraica Torei ne-a parvenit numai în consoane, fără vocale. “De ce nu laşi textul aşa cum e ? De ce îi mai adaugi coroniţe ?” întreabă Moise pe Dumnezeu.
- “In viitor va veni un om, Akiva ben Yossef, care va da mii şi mii de interpretări fiecărei coroniţe” îi răspunde Dumnezeu.
-“Arată-mi-l pe acest om !” îi cere Moise lui Dumnezeu.
-“Intoarce-te !…” îi spune Dumnezeu.
Moise se trezi în rândul al optulea al casei de înţelepciune a lui Rabi Akiva care comenta Tora. Moise nu înţelese nimic din acest comentariu şi se întristă profund. Un elev puse atunci o întrebare maestrului: “Maestre, de unde deţineţi această interpretare ?”. Rabinul Akiva îi răspunse: “I-a fost dată lui Moise pe muntele Sinai.” Moise înţelese că vorbeau despre el şi se linişti.
Tâlcul acestei povestiri este că sensul textului nu este numai acel pe care autorul a vrut să i-l dea , ci şi acela pe care îl descoperă fiecare generaţie. Nu există sensul textului, ci sensul pe care i-l oferim. Textul vrea să spună ceva dar poate să spună şi altceva. Este deschis la infinit. Există o “transcendenţă” a cuvintelor. A fi cititor înseamnă a asculta acest “dincolo” al cuvintelor, al coroniţelor aşezate deasupra consoanelor chiar de Dumnezeu, după povestirea noastră.
Trebuie să medităm la finalul povestirii. Moise revine în faţa lui Dumnezeu şi îi spune:
-“Stăpâne al lumii,ai la dispoziţia ta un asemenea om şi îi dai Tora prin intermediul meu ?”
-“Taci, Eu am hotărât aşa !”
Şi din nou întreabă Moise:
-“Stăpâne al lumii, m-ai făcut să văd Tora lui, arată-mi răsplata lui.”
-“Intoarce-te!”
Moise se întoarce şi vede că lui Akiva îi este sfâşiată pielea cu piepteni de fier.
-“Asta e, deci Tora şi răsplata ei ?”
-“Taci, Eu am hotărât aşa !”
Aici se încheie povestirea intitulată: “Melancolia lui Moise”…
(relatatã de Marc Alain Oauknin în cartea “Cea mai frumoasă istorie despre Dumnezeu” ) 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial