miercuri, 3 noiembrie 2010

Iaşi: Cardinalul Zenon Grocholewski va primi titlul de doctor honoris causa

La Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, vineri, 5 noiembrie 2010, ora 12.00, în aula "Mihai Eminescu", cardinalul Zenon Grocholewski, prefect al Congregaţiei pentru Educaţia Catolică din Vatican, va fi onorat cu titlul de doctor honoris causa. PS Petru Gherghel va face o prezentare a activităţii cardinalului (laudatio). Seara, la ora 18.00, cardinalul va prezida sfânta Liturghie în catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iaşi, la care va concelebra PS Petru Gherghel, fiind invitaţi preoţi, profesori, seminarişti şi credincioşi din parohiile ieşene.
*
Date biografice

S-a născut în Polonia în 1939. Aici a fost hirotonit preot în 1963. În 1972 a obţinut doctoratul în drept canonic la Universitatea Gregoriana din Roma. În 1974 a obţinut diploma de avocat la Sacra Romana Rota. În 1972 a început să lucreze pentru Sfântul Scaun, la Tribunalul Suprem Segnatura Apostolica, unde din 1982 şi până în 1998 a îndeplinit misiunea de secretar, iar din 1998 şi până în 1999 cea de prefect. Între timp, în 6 ianuarie 1983 a primit consacrarea episcopală din mâinile papei Ioan Paul al II-lea şi în 16 decembrie a fost ridicat la demnitatea de arhiepiscop.

Din 15 noiembrie 1999 este prefect al Congregaţiei pentru Educaţia Catolică, iar în Consistoriul din 21 februarie 2001 a fost creat cardinal de Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea.

În Curia Romană a desfăşurat mai multe activităţi legate de pregătirea noului Cod de drept canonic, de reforma Curiei Romane şi de pregătirea Legii fundamentale a Statului Cetăţii Vaticanului. A fost membru al Comisiei de Disciplină a Curiei Romane, preşedinte al Comisiei pentru Avocaţi, membru al Comitetului Pontifical pentru Congresele Euharistice Internaţionale şi preşedinte al Curţii de Casaţie a Cetăţii Vaticanului.

În prezent este membru al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, al Congregaţiei pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor, al Congregaţiei pentru Episcopi, al Congregaţiei pentru Evanghelizarea Popoarelor; este membru al Tribunalului Suprem Segnatura Apostolica şi al Consiliului Pontifical pentru Interpretarea Textelor Legislative; este preşedinte al Operei Pontificale pentru Vocaţiile sacerdotale, al Comisiei Interdicasteriale Permanente pentru Formarea candidaţilor la Ordinele Sacre şi al Comisiei Interdicasteriale Permanente pentru o mai echitabilă împărţire a preoţilor în lume.
Cardinalul Grocholewski a fost profesor la Facultatea de Drept Canonic a Universităţii Pontificale Gregoriana (1975-1999), la Universitatea Pontificală din Lateran (1980-1984) şi la "Studio Rotale" (1986-1998).
A publicat numeroase lucrări în diferite limbi. Este membru al Asociaţiei Canoniştilor şi academician de onoare al Academiei Pontificale "Sf. Toma de Aquino". A primit doctoratul "honoris causa" din partea mai multor universităţi.
*
Fragmente din conferinţele şi interviurile cardinalului Zenon Grocholewski

Care este obiectivul principal al educaţiei?

"Teza mea este că adevărul şi educaţia sunt inseparabile. Pe de o parte nu poate exista educaţie fără adevăr: el este un obiectiv după care trebuie să se orienteze întreaga educaţie şi un criteriu căruia îi rămâne subordonat. Doar aşa poate să devină educaţia eficientă şi roditoare pentru societate. Doar aşa poate evita o alunecare în relativism moral sau în utilitarism, care recunoaşte obiectivele educaţiei numai în ceea ce pare util, ţine cont numai de raţionamentele economice sau de postulatele unui sistem totalitar, care abuzează de educaţie, folosind-o ca pe o cale de îndoctrinare a propriei ideologiei. Tuturora ne sunt cunoscute suficiente exemple triste. Pe de altă parte, este firesc ca omul să aibă nevoie de o educaţie şi de o formare potrivită în căutarea căii adevărului pentru a o putea recunoaşte mai bine" (Cluj-Napoca, 10 septembrie 2007).

Cine se află în centrul educaţiei?

"Persoana umană. Pentru mine este foarte importantă această formare a persoanei umane, nu doar de oferi noţiuni, cunoştinţe, ci mai ales de a forma persoana, adică de a oferi o formare integrală. Cred că este un principiu mereu valabil şi cred că trebuie să promovăm această tendinţă care se manifestă acum mult mai puternic decât înainte" (Cluj-Napoca, 10 septembrie 2007).

Care este rostul Facultăţilor de Teologie?

"Principala datorie a unei Facultăţi de Teologie, inclusiv a acelora care se găsesc într-o universitate de stat, este, trebuie să subliniez, formarea solidă a viitorilor teologi, mai ales a acelora care se simt chemaţi să devină preoţi sau diaconi. În altă ordine de idei, datoria principală a unei Facultăţi de Teologie constă în formarea unei persoane calificate (clerici sau laici) în serviciile specifice propriei comunităţi religioase. În legătură cu aceasta dezvoltarea gândirii teologice prezintă o importanţă deosebită. Este vorba deci despre o activitate în interiorul comunităţii creştine, destinată aprofundării conştiinţei pe care Biserica sau comunitatea creştină o are despre sine, pentru realizarea cât mai deplină a Evangheliei şi a dinamismului său apostolic care trebuie animat mereu" (Bucureşti, 13 iunie 2006).

Care este metoda de lucru a teologului?

În ceea ce priveşte metoda de lucru a teologului, nu putem omite faptul că aprofundarea misterelor divine depinde nu numai de studiile şi cercetările ştiinţifice, dar de asemenea în mod decisiv de strânsa legătura interioară cu Dumnezeu, de rugăciune şi înainte de toate de contemplare. Doar experienţa tăcerii şi a rugăciunii oferă un cadru optim în care cunoaşterea mai adevărată, mai fidelă şi mai coerentă a misterelor divine se poate maturiza şi dezvolta. Astăzi, poate mai mult ca oricând este nevoie de teologi şi de profesori de teologie care să fie sfinţi, care să ajungă la cunoaşterea adevărurilor divine nu doar prin studiu, ci şi prin contemplare, printr-o relaţie profundă cu Dumnezeu" (Bucureşti, 13 iunie 2006).

Pr. Wilhelm Dancă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial