joi, 28 octombrie 2010

RUGĂCIUNILE STAREŢILOR DE LA OPTINA (RUSIA): (din canonul individual al călugărilor de la Optina)

Către Maica Domnului
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, alungă de la mine toată disperarea, uitarea, nepăsarea şi orice gând necurat şi orice blasfemie din întunecata mea inimă şi minte. Potoleşte asaltul patimilor şi mă scapă de orice faptă necurată. Că binecuvântată eşti tu de toate popoarele şi preasfântul tău nume este lăudat în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune zilnică

Doamne, ajută-mă să întâmpin cu linişte sufletească tot ce-mi va aduce fiecare zi şi să mă încredinţez întru totul sfintei voii Tale.

Orice veste mi s-ar aduce în această zi, ajută-mă s-o primesc cu linişte şi cu credinţa neclintită că nimic nu se întâmplă fără voia Ta. Călăuzeşte-mi mintea şi sentimentele, faptele şi vorbele. Şi, orice mi s-ar întâmpla, bun sau rău, ajută-mă să nu uit niciodată că totul este îngăduit de Tine.

Învaţă-mă să fiu cinstit, drept şi plin de bunătate cu cei de lângă mine, aşa încât pe nimeni să nu întristez, pe nimeni să nu rănesc.

Dă-mi, Doamne, puterea să rabd osteneala acestei zile. Călăuzeşte-mi voinţa şi mă învaţă să mă rog, să cred, să rabd, să sper, să iert şi să iubesc. Amin.

Rugăciune rostită în taină

Vino, lumină adevărată, vino, viaţă veşnică, vino, mister care nu încapi în cuvinte, comoară fără de nume, chip dincolo de orice înţelegere, bucurie fără sfârşit, vino, lumină neînserată, speranţă care nu înşeli niciodată!

Vino, ridicare a celor căzuţi, vino, înviere a celor morţi, vino, Atotputernice Care pe toate le-ai făcut şi pe toate le prefaci numai cu voia Ta!

Vino, Cel Ce nu poţi fi văzut, nici atins, Cel pururea nemişcat, dar Care Te mişti pentru a Te pogorî la noi, cei ce vieţuim în iad.

Vino, nume mult dorit şi îndelung mărit, vino, bucurie eternă, vino, cunună neofilită!
Vino, Tu, pe Care atât Te-a dorit şi Te doreşte mult chinuitul meu suflet, Tu, Care m-ai despărţit de toate cele ale lumii şi Care m-ai învrednicit să Te doresc pururea!

Vino, suflarea şi viaţa mea, vino, mângâiere a sărmanului meu suflet, vino, bucuria, slava şi dulceaţa mea infinită!

Rugăciune smerită de implorare

Rămâi, Doamne, nu mă lăsa singur. Ca, atunci când vor da năvală diavolii, să Te găsească locuind înlăuntrul meu şi să piară pentru totdeauna.

Tu, Doamne, mi-ai amintit încă de pe când trăiai în lume că m-ai ales, m-ai despărţit de lume şi m-ai făcut părtaş al dumnezeieştii Tale slave; nu mă părăsi niciodatăş vino să locuieşti pururi în sufletul meu.

Şi, ştiindu-Te înlăuntrul meu, eu, cel mort, să fiu viu, eu, cel sărac, să devin mai bogat decât toţi împăraţii pământului, să Te mănânc, să Te beau, să Te am drept veşmânt în fiecare clipă şi aşa să mă bucur de bunătăţile Tale negrăite.
Căci Tu eşti tot binele, toată slava şi toată dulceaţa şi Ţie se cuvine a înălţa toată slava, Treimii Celei de o Fiinţă, pe care noi, credincioşii, o cunoaştem, o binecuvântăm şi Căreia I ne închinăm, Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt, acum şi în veci. Amin.

Rugăciune smerită de mulţumire

Îţi mulţumesc, Doamne, că, de dragul meu, Te-ai făcut totul în toate: hrană tainică ce nu se sfârşeşte niciodată, îmbrăcăminte care-i săgetează şi-i fulgeră pe demoni, curăţie care mă spală cu lacrimile pe care prezenţa Ta le naşte în inimile în care Te sălăşluieşti.

Îţi mulţumesc că Te-ai făcut, de dragul meu, lumină neînserată şi soare care nu apune niciodată, Care nu Se ascunde, ci pe toate le învăluie şi pe toate le umple de mărire.

Tu nu Te-ai ascuns, Stăpâne; noi suntem cei care ne ascundem şi fugim de Tine, nedorind să împlinim voia Ta pentru a fi pururea cu Tine.

Şi de ce să Te ascunzi, de vreme ce Tu nu alungi pe nimeni şi de nimeni nu Te scârbeşti?

Doamne, vino şi ridică tabernacolul Tău sfânt în inima mea! Vino şi locuieşte pururea întru mine, unit cu mine, până-n cea din urmă clipă a vieţii mele, ca să-mi pot afla odihna lângă Tine şi să împărăţesc împreună cu Tine!

Traducere din neogreacă: Sorina Munteanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial