luni, 25 octombrie 2010

PSALM DE LAUDĂ A FEMEII

Proverbe 31:10-31 (se poate folosi pentru felicitările de la 8 Martie)


10 Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele.

11 Inima bărbatului se încrede în ea, nu duce lipsă de venituri.

12 Ea îi face bine, și nu rău, toate zilele vieții sale.

13 Ea face rost de lână și de in, lucrează cu mâini harnice.

14 Ea este ca o corabie de negoț; de departe își aduce pâinea.

15 Ea se scoală când este încă noapte, și dă hrană casei sale, și împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.

16 Se gândește la un ogor, și-l cumpără; din rodul muncii ei sădește o vie.

17 Ea își încinge mijlocul cu putere, și își oțelește brațele.

18 Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea.

19 Ea pune mâna pe furcă, și degetele ei țin fusul.

20 Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul.

21 Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu.

22 Ea își face învelitori, are haine de in subțire și purpură.

23 Bărbatul ei este bine văzut la porți, când șade cu bătrânii țării.

24 Ea face cămăși, și le vinde, și dă cingători negustorului.

25 Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă, și râde de ziua de mâine.

26 Ea deschide gura cu înțelepciune, și învățături plăcute îi sunt pe limbă.

27 Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, și nu mănâncă pâinea lenevirii.

28 Fiii ei se scoală, și o numesc fericită; bărbatul ei se scoală, și-i aduce laude zicând:

29 “Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”

30 Dezmierdările sunt înșelătoare, și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

31 Răsplătiți-o cu rodul muncii ei, și faptele ei s-o laude la porțile cetății.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial