miercuri, 9 iulie 2008

DIVERSE FORME DE TRĂIRE A UNICEI SFINŢENII! (II)


"În diferitele feluri de viaţă şi în diferitele ocupaţii, o unică sfinţenie este trăită de toţi aceia care, mânaţi de Duhul lui Dumnezeu, ascultând de glasul Tatălui şi adorându-l pe Dumnezeu Tatăl în spirit şi adevăr, Îl urmează pe Cristos cel sărac, smerit şi cu crucea pe umeri, pentru a se învrednicii să fie părtaşi de mărirea Lui. Fiecare, după darurile şi îndatoririle sale, trebuie să pornească fără şovăire pe calea credinţei vii care trezeşte speranţa şi acţionează prin iubire".
În primul rând Păstorii Turmei lui Cristos trebuie ca, asemeni Marelui Preot veşnic, Păstorul şi Episcopul sufletelor noastre, să-şi împlinească slujirea cu sfinţenie şi elan, cu umilinţă şi tărie, pentru că o astfel de împlinire va fi şi pentru ei înşişi cel mai bun mijloc de sfinţire. Aleşi pentru plinătatea preoţiei, ei primesc harul sacramental spre a-şi îndeplini în mod desăvârşit îndatorirea carităţii pastorale, rugându-se, aducând Jertfa şi predicând, precum şi prin orice formă a purtării de grijă şi a activităţii unui episcop, să nu şovăie să-şi de-a viaţa pentru oi şi, făcându-se pildă turmei (cf. 1 Pt 5, 3), să îndemne şi prin exemplul lor Biserica la o sfinţenie din zi în zi mai mare" (LG 41). va urma....

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial