joi, 4 august 2011

DESPRE LIBERTATE

„Libertățile apar atunci când lipsește libertatea” (F. A. HAYEK).

Adică, dacă omul nu se simte liber, sau nu înțelege că legile sunt făcute pentru garantarea libertății lui, pentru binele lui, el își caută subterfugii pentru a fi liber, caută crâmpeie de libertate proprii. De exemplu, dacă într-o comunitate de persoane consacrate, sau într-o familie, membrii acesteia sunt constrânși împotriva voinței lor să trăiască într-un anumit fel, dacă cel care conduce se comportă ca un despot, confundând ascultarea cu libertatea, supușii vor căuta în orice fel să creeze ei înșiși, cu forțe proprii, în afara sau chiar în interiorul acelei comunități, libertăți personale. În orice caz, din partea fiecăruia, se cere o întrupare și o conștientizare a vocației la care a fost chemat; să cunoască condițiile și cerințele propriei stări de viață, pentru a evita căutarea de subterfugii, mici pungășii în stânga și în dreapta. Vocația unei persoane consacrate, prin înseși configurația ei, nu permite acestuia să acumuleze bogății. El poate fi, personal liber să adune aceste bogății, dar libertatea vocației lui nu permite acest lucru, cu riscul de a nu mai trăi această vocație. Atunci când un soț (o soție), nu va fi conștient de starea lui de căsătorit și de limitele libertății lui în căsătorie, își va lua libertatea de a frecventa alte femei (alți bărbați).  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial