marți, 3 octombrie 2017

Lasă-te căutat de Dumnezeu

Doi comercianți bogați deciseră într-o zi să plece în căutarea lucrului cel mai prețios din lume. Se vor fi reîntâlnit numai atunci când vor fi descoperit acel lucru. Primul dintre ei nu avu nici o îndoială și plecă în căutarea unui rubin. Traversă mari și deșerturi, urcă pe vârful munților și trecut prin orașe nenumărate, până când dădu de acel rubin. Era cea mai frumoasă piatră din lume. Se întoarse și-și așteptă prietenul.
Acesta, într-una din zile, după ce căutase o grămadă, se așezase pe marginea unui râu. Acolo văzu o rață care, în mijlocul stufărișului își căuta puișorii care se îndepărtaseră de ea. Puișorii erau mulți și neastâmpărați, iar rața mamă le-a căutat până la asfințitul soarelui, până le-a găsit pe toate și le-a adunat sub aripile ei. Atunci omul zâmbi și se reîntoarse în satul lui.
Când îl văzu prietenul, îi arătă piatra prețioasă și, plin de curiozitate îl întrebă: „Tu ce ai găsit prețios?” Văd ceva magnific; se vede din chipul tău bucuros!”
L-am căutat pe Dumnezeu, spuse acesta.
Și l-ai găsit?, întrebă din nou prietenul.

„Am descoperit că era El cel care mă căuta pe mine” 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial