miercuri, 27 iulie 2011

CE ÎNSEAMNĂ CĂ BISERICA ESTE CATOLICĂ: O EXPLICAȚIE PATRISTICĂ

Biserica, sau adunarea poporului lui Dumnezeu

Fără îndoială, Biserica este numită catolică, sau universală, pentru că este răspândită în lumea întreagă, de la un capăt la altul al pământului, și pentru că învață în mod universal și fără greșeală toate adevărurile care trebuie să ajungă la cunoștința oamenilor, fie cele referitoare la lucrurile vizibile și la cele invizibile, fie cele referitoare la lucrurile cerești și la cele pământești. Apoi, Biserica este numită catolică și pentru că supune adevăratului cult întregul neam omenesc: autorități și supuși, învățați și ignoranți. În sfârșit, este catolică pentru că se îngrijește și însănătoșește orice fel de păcate săvârșite cu sufletul și cu trupul. De asemenea, pentru că are toate felurile de virtuți, oricare ar fi numele lor, în fapte și vorbe, și toate felurile de daruri spirituale.

Acest nume de Biserică, sau adunare, este un nume care i se potrivește foarte bine, deoarece ea îi reunește pe toți și-i adună în unitate, așa cum spune Domnul în cartea Leviticului: Convoacă întreaga adunare în fața intrării cortului întâlnirii (cf. Lev 8,3). Desigur, merită notat că termenul „convoacă” este folosit pentru prima dată în Scriptură chiar în acest pasaj, în care se citește că Domnul îl constituie pe Aron ca mare preot. Și în Deuteronom, Dumnezeu îi spune lui Moise: Convoacă în fața mea poporul, și să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine (cf. Dt 4,10). Face din nou mențiune la numele de Biserică atunci când, referitor la tablele legii, spune: Pe ele erau scrise toate cuvintele pe care le-a rostit Domnul pentru voi pe munte, în mijlocul focului, în ziua bisericii (cf. Dt 10,4), adică a adunării, ceea ce s-ar spune mai clar: „În ziua în care, chemați de Domnul, ați fost reuniți”. și psalmistul spune: Te voi preamări, Doamne, în adunarea cea mare, în mijlocul unui popor puternic te voi lăuda (Ps 34,18). Mai înainte, psalmistul cântase deja: Binecuvântați-l pe Dumnezeu, în adunările voastre, binecuvântați-l pe Domnul, voi, cei din semințiile lui Israel (Ps 67,27). Mântuitorul a ridicat dintre neamuri o a doua adunare, sfânta noastră Biserică, a creștinilor, despre care i-a spus lui Petru: Pe această piatră voi zidi Biserica mea și porțile iadului nu o vor birui (Mt 16,18). Căci, după ce a fost respinsă acea Biserică, singura care exista în Iudeea, pe tot pământul se înmulțesc Bisericile lui Cristos, despre care s-a spus în psalmi: Cântați Domnului un cântec nou, lauda lui în adunarea credincioșilor (Ps 149,1). Profetul consimte la aceasta, atunci când le spune iudeilor: Nu simt nici o plăcere pentru voi, spune Domnul oștirilor, și imediat adaugă: Căci de la răsăritul soarelui și până la apusul lui, numele meu este preamărit printre neamuri (Mal 1,10-11). Despre această sfântă Biserică catolică, Paul îi scrie lui Timotei: Să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, coloana și temelia adevărului (1Tim 3,14).

Din Catehezele sfântului Ciril de Ierusalim, episcop (Cat. 18, 23-25: PG 33, 1043-1047)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial