marți, 16 noiembrie 2010

SF. PĂRINTE PAPA: DIN NOU DESPRE FOLOSIREA MIJLOACELOR MASS MEDIA

15.11.2010, Vatican (Catholica) - Pentru ca Biserica să îşi îndeplinească misiunea de a proclama adevărul lui Cristos la toate neamurile, trebuie să îşi folosească “inteligenţa creativă” pentru a face faţă anumitor provocări ale erei digitale, a afirmat Papa Benedict al XVI-lea. Pontiful a reflectat asupra căutării constante de către Biserică a unor mijloace mai bune pentru a proclama Evanghelia atunci când i-a primit sâmbătă, 13 noiembrie 2010, în audienţă pe participanţii la Adunarea Plenară a Consiliului Pontifical pentru Cultură, care a avut loc săptămâna trecută în Roma. Tema analizată în cadrul Adunării Plenare a fost “Cultura comunicaţiei şi noile limbaje”.


Cu dezvoltarea “noilor limbaje şi a noilor forme de comunicare”, a afirmat Pontiful, “are loc o profundă transformare culturală”. “În acest context, păstorii şi credincioşii remarcă cu îngrijorare anumite dificultăţi în comunicarea mesajului evanghelic şi în transmiterea credinţei chiar în cadrul comunităţii eclesiale”. Sfântul Părinte a recunoscut că poate fi dificil să te adresezi unor oameni care sunt “distanţi sau indiferenţi faţă de o experienţă credinţă”, şi la care mesajul evanghelic ajunge “într-un mod care are puţină eficienţă sau atractivitate”. A amintit însă faptul că Biserica a primit “misiunea de a comunica la toate naţiunile Evanghelia mântuirii” şi că “nu rămâne indiferentă”.

Biserica încearcă să se folosească, “cu un reînnoit efort creativ, dar şi cu un simţ critic şi un discernământ atent – de noile limbaje şi noile modalităţi de comunicare. Incapacitatea limbajului de a comunica semnificaţia profundă şi frumuseţea experienţei de credinţă poate contribui la indiferenţa multora, mai ales a tinerilor”, a arătat el. “Biserica doreşte să dialogheze cu toţi în căutarea adevărului, dar pentru ca acest dialog şi această comunicare să fie eficientă şi rodnică, este necesar să fie pe aceeaşi frecvenţă, într-un cadru prietenos şi sincer”, a afirmat Papa. “Astăzi nu puţini tineri, asurziţi de posibilităţile infinite oferite de reţelele de informare sau de alte tehnologii, recurg la forme de comunicare care nu contribuie la maturizare, ci mai degrabă ameninţă să crească sentimentul de izolare şi abandonare”.

“În faţa unui astfel de fenomen, am vorbit de multe ori de criza educaţională, o provocare la care putem şi trebuie să răspundem cu inteligenţă creativă, angajându-ne în promovarea comunicării care umanizează, şi care stimulează simţul critic şi capacitatea de a evalua şi de a discerne”. Sfântul Părinte a oferit Evanghelia drept un ghid în era digitală, şi pentru ca Biserica să poată de asemenea apela la “extraordinarul patrimoniu de simboluri, imagini, ritualuri şi gesturi ale tradiţiei ei”. “În particular, bogatul şi densul simbolism al liturgiei trebuie să strălucească cu toată puterea lui ca un element de comunicare, până la punctul de a atinge în profunzime conştiinţa umană, inima şi intelectul”. “Tradiţia creştină a fost întotdeauna strâns legată de liturgie şi de limbajul artei”, a spus Pontiful, “a cărei frumuseţe are puterea ei specială de comunicare”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile trebuie să fie pertinente, la subiect si fără limbaj trivial